Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Úřední deska

Povinně zveřejňované dokumenty ZŠ Brno, nám. Míru 3,

příspěvková organizace

 

Hlavní účel a předmět činnosti ZŠ Brno, nám. Míru 3

Základní škola Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace, byla zřízena Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, podle ustanovení §14 odst. 2 zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna zřizovaací listinou ze dne 15. 7. 2009.

Poskytuje základní vzdělání podle zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré tyto zákony jsou k dispozici k nahlédnutí na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je jmenovaný ředitel školy. Ředitel školy určuje statutárního zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.

Příspěvková organizace poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím. Veškeré dotazy podle tohoto zákona prosím směřujte na zsmiru@zsmirubrno.cz (ceník).

 

Kontakty

Organizační struktura

 

Jak podávat různé žádosti (+formuláře ke stažení)? Pokud jste nenašli, co potřebujete (jedná se třeba o něco netradičního), obraťte se prosím na Vašeho třídního učitele nebo na zsmiru@zsmirubrno.cz

 

Informace k zápisu do 1. třídy

 

Výroční zpráva

Výroční zpráva + Tabulková část výroční zprávy za šk. rok 2016/2017

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

 

Rozpočet školy + Střednědobý výhled na rok 2019-2020

 

Dokumenty na školní rok 2017/2018

Školní řád a klasifikační řád

Rámcový plán práce

Školní vzdělávací program

 

 

Inspekční zpráva ČŠI z 5. 11. 2014