Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Organizační struktura školy

Školní rok 2017/2018

Schéma organizační struktury školy v pdf

Ředitelka školy Mgr. Kateřina Julínková
Zástupce ředitele Mgr. Irena Vaníčková
Ekonomka školy Radka Jelínková
Hospodářka Mgr. Jana Horáková
Školnice Lenka Procházková
Vrátný Sylva Klézlová, Eva Kršková
Pracovnice na úklid Lenka Vodáková
Výdejna stravy Marcela Adámková, Sylva Klézlová
Stravovací referentka Aleksandra Chábová
Bezpečnostní technici Mgr. Lubomír Perka, Mgr. Jana Horáková
Požární preventista Mgr. Irena Vaníčková
Zastupující třídní učitelé Mgr. Daniela Čechová, Mgr. Saša Hudečková,
  Mgr. Karolína Vitíková, Mgr. Kateřina Pekařová
Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Julínková
Metodik prevence Mgr. Lubomír Perka
Řízení žákovské samosprávy Mgr. Daniela Čechová
Rozvrh školy Mgr. Irena Vaníčková
Dozory Mgr. Ivana Benešová, Mgr. Daniela Čechová,
  Mgr. Veronika Zezulová
Videodokumentace Mgr. Petr Himmel, Mgr. Lubomír Perka, Mgr. Jana Horáková
Zapisovatelka porad Mgr. Daniela Čechová
Koordinátor ŠVP Mgr. Veronika Zezulová
Kolegium ředitelky Mgr. Lubomír Perka, Mgr. Věra Ryšková,
  Mgr. Veronika Zezulová, Mgr. Irena Vaníčková,
  Aleksandra Chábová, Radka Jelínková
  Mgr. Daniela Čechová
Metodická rada Mgr. Saša Hudečková, Mgr. Veronika Zezulová a vyučující
Zdravotníci Mgr. Lubomír Perka, Aleksandra Chábová
Sklad učebnic Mgr. Irena Vaníčková
Žákovská knihovna Mgr. Karolína Vitíková, Mgr. Šárka Konečná
Učitelská knihovna Mgr. Karolína Vitíková
Květinová výzoba Mgr. Romana Koutná, Mgr. Ivana Benešová
Zeleň v okolí školy Mgr. Saša Hudečková, Lenka Procházková
Správce hřiště a tělocvičny Lenka Procházková
Správce sborovny Mgr. Daniela Čechová
Správci sbírek Mgr. Saša Hudečková (D, OV)
  Mgr. Irena Vaníčková (ČJ)
  Mgr. Kateřina Pekařová (AJ)
  Mgr. Lucie Ondrušková (Z, PŘ)
  Mgr. Šárka Konečná (VV)
  Mgr. Daniela Čechová (M, F)
  Mgr. Romana Koutná (HV)
  Mgr. Ivana Benešová (CH, ČSP)
  Bc. Dominik Pavlů (TV, dílna)
  Aleksandra Chábová (ŠD)
  Mgr. Lubomír Perka (DV, DT)
Komise:  
inventarizační Mgr. Simona Kopřivová, Radka Jelínková,
  Mgr. Jana Horáková, Mgr. Lubomír Perka
likvidační Mgr. Kateřina Julínková, Lenka Procházková,
  Aleksandra Chábová
stravovací Mgr. Irena Vaníčková, Aleksandra Chábová,
  Mgr. Jana Horáková
náhradová Radka Jelínková, Mgr. Kateřina Julínková,
  Mgr. Daniela Čechová
Komise vzdělávací:  
dopravní výchovy Mgr. Michaela Šujanová, Aleksandra Chábová
zdravotní Mgr. Simona Kopřivová (vedoucí), Aleksandra Chábová, Mgr. Lucie Ondrušková, Bc. Dominik Pavlů
soutěžní

Mgr. Saša Hudečková, Mgr. Romana Koutná,

Mgr. Veronika Zezulováv, Bc. Dominik Pavlů

ekologická Mgr. Ivana Benešová, Mgr. Lucie Ondrušková
Propagace školy Mgr. Jana Horáková
Správci odborných učeben  
počítačová uč. Mgr. Jana Horáková
přírodovědná uč Mgr. Ivana Benešová
keramická dílna Mgr. Karolína Vitíková, Mgr. Jana Gricová
ateliér Mgr. Simona Kopřivová
jazyková uč. Mgr. Kateřina Pekařová
Vedení školní kroniky Mgr. Michaela Šujanová