Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výsledky zápisu na šk. rok 2018/2019