Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výsledky voleb do školské rady - zákonní zástupci

 

1) Hamidou Barry      -   5 hlasů

2) Ing. I. Lewczyszyn -  13 hlasů

3) Mgr. M. Syrovátková - 20 hlasů - zvolena

 

Děkujeme všem voličům za účast.

Hlasovací lístky a volební listina jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.