Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výsledky soutěže "Poznávání bylin a dřevin"

I. stupeň

Nejlepší třída podle průměru    4.A

Nejhorší třída podle průměru    5.A

 

Absolutní vítězkou za I. stupeň se stala Anna Chaloupková ze 4.B.

 

II. stupeň

Nejlepší třída podle průměru    8.A

Nejhorší třída podle průměru    9.A

 

Absolutní vítězkou za II. stupeň se stala Anna Poláková ze 7.A.

 

Obě vítězky získají jako první cenu poukaz do knihkupectví v hodnotě 500,- Kč.

Výsledek všech žáků se bude započítávat do známky příslušného předmětu.

Příští rok se bude soutěž opět opakovat.