Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Vyhlášení voleb do školské rady

Během třídních schůzek 7. 11. 2017 proběhnou volby do školské rady z řad zákonných zástupců - akzualizováno

Seznam kandidátů:

1) Hamidou Barry (6.A)

2) Ing. Ivo Lewczyszyn (2.A, 6.A, 9.A)

3) Mgr. Monika Syrovátková (5.A, 8.A)