Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Volby do školské rady

Tento podzim na naší škole proběhnou volby do školské rady. Rádi bychom oslovili kandidáty z řad rodičů, kteří by rádi zastupovali rodičovskou stranu v této instituci. Prosím pište na sekretariat@zsmirubrno.cz nebo volejte do kanceláře školy.