Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Upozornění pro rodiče o stavbě

Vzhledem ke zvýšenému provozu na parkovišti před školou (oprava hřiště) žádáme rodiče i žáky o zvýšenou opatrnost při pohybu kolem školy. Kvůli bezpečí Vašich dětí dodržujte prosím dopravní značení u křižovatky (zákaz vjezdu na parkoviště před školou).