Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Soutěž s OPVVV EU

Ministerstvo školství nabízí soutěže k programu EU OPVVV

Jedná se o dvě soutěže:

"NAMALUJ SVOJI UČITELKU / UČITELE" a "JAK PENÍZE Z EU POMOHLY NAŠÍ ŠKOLE"

Soutěž probíhá od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017. Nakreslené obrázky a napsané příběhy mohou děti/žáci zasílat na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz nebo poštou na adresu Oddělení publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

 

Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/tiskova-zprava-zaci-materskych-a-zakladnich-skol-mohou.