Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Škola na zkoušku

Dne 10. 4. 2018 proběhne na naší škole akce "Škola na zkoušku". Děti si budou moci vyzkoušet, jaké je to sedět v lavici, jak zvoní zvonění a seznámí se s pí učitelkou.

 

V letošním roce Vás přivítá pí učitelka Kopřivová. Hodina začíná zvoněním v 15:20.

Na hodinu si děti s sebou přinesou papučky, 2 ořezané tužky a pastelky.

 

Kvůli stále probíhající stavbě prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí školy.

 

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let nebudou moci být rodiče na hodině, můžete vyčkat před třídou nebo v případě pěkného počasí na lavičkách před školou. Pokud byste se chtěli seznámit s pí učitelkou Kopřivovou, využijte prosím našeho dopoledního Dne otevřených dveří dne 5. 4. 2018.

 

Rádi bychom Vás požádali o zaslání krátké přihlášky na sekretariat@zsmirubrno.cz . Jedná se jen o naši informaci, abychom mohli případně z důvodu vysokého zájmu rozdělit děti na dvě skupiny.

 

Těšíme se na Vás :-)