Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přihlášky na SŠ

Vyplněné přihlášky na SŠ a gymnázia předejte ke kontrole a potvrzení třídním učitelům nepozději do 16. 2. 2018.