Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Nabídka kroužků na nám. Míru ve šk. roce 2018/2019

Opakující se kroužky:

Keramika

PC kroužek

Divadelní kroužek

 

Nabídka nových kroužků (budou otevřeny při počtu minimálně 10žáků):

Univerzální přihláška ke stažení

 

Hudební kroužek pro 5. – 9. Ročník

Náplň:

 • základy hry na flétnu
 • zpěv a hra lidových a populárních písní
 • tance – naučíš se základní taneční kroky

Cena za pololetí: 800,- Kč

Kroužek proběhne každý pátek 7. vyučovací hodinu. Přihlášky odevzdejte paní učitelce Skotákové do 21. 9. 2018. První hodina proběhne 5. 10. 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žurnalistický kroužek pro 5. – 9. ročník

Náplň:

 • tvorba časopisu
 • psaní článků a příspěvků týkající se dění naší školy
 • grafická úprava a focení fotografií ke článkům
 • správná stylistická a gramatická úprava příspěvků

Kroužek je pro žáky 5. – 9. tříd. Cena za pololetí: 900 Kč.             

Scházet se budeme každý pátek 7. vyučovací hodinu. Přihlášky odevzdejte do 21. 9. paní učitelce Šimoníkové. První hodina začne 5. října.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diskuzní kroužek pro 5. – 9. ročník

Cena za pololetí: 800,- Kč.

Náplň:

 • základy diskuze
 • učení argumentace
 • kritické myšlení

Scházet se budeme ve středu jednou za 14 dní 8. a 9. vyučovací hodinu. Přihlášky odevzdávejte do 21. 9. paní učitelce Pekařové. První hodina proběhne 3. 10. 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kroužek pohybové průpravy pro I. stupeň

Cena za pololetí: 800,- Kč.

Náplň:

 • prvky hry, jednoduché gymnastiky, základů juda
 • rozvoj pohybové zdatnosti a koordinace
 • nácvik pádů aj.

Scházet se budeme každé pondělí 15:00 – 16:00. Přihlášky odevzdávejte do 21. 9. panu učiteli Pavlů. První hodina proběhne 1. 10. 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarný kroužek pro 4. a 5. ročník

Cena za pololetí: 800,- Kč (žáci si sami budou kupovat pomůcky)

Náplň:

 • malba a kreslení

Scházet se budeme každý čtvrtek 7. vyučovací hodinu. Přihlášky odevzdávejte do 21. 9. paní učitelce Kolčavové. První hodina proběhne 4. 10. 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------

Přírodovědný kroužek pro II. stupeň

Cena za pololetí: 800,- Kč

Náplň:

 • mikroskopování
 • pokusy
 • pitvy

Scházet se budeme jednou za 14 dní ve středu v 16:00 na dvě hodiny. Přihlášky odevzdávejte do 21. 9. paní učitelce Třešňákové. První hodina proběhne 3. 10. 2018