Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení na SŠ i víceletá gymnázia (pro všechny ročníky) najdete v sekci "Školní poradenské pracoviště - Výchovná poradkyně".