Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Počítačový kroužek

 

Organizace kroužků do konce šk. roku + termíny náhradních kroužků

 

 Vážení rodiče !

 

  Ve šk. roce 2017/2018 vám opět nabízíme počítačové kroužky, v kterých mohou Vaše děti

získat, na zábavných interaktivních programech vytvořených pro jednotlivé třídy, základy dovedností práce s počítači.

  Kroužky plánujeme na měsíce říjen 2017 až květen 2018 včetně.

Naplnění kroužků podle zájmu rozhodne o jejich zřízení ..Zapsání do kroužků bude provedeno po odevzdání závazné přihlášky zároveň s uvedeným finančním obnosem  560.-Kč,  na  první pololetí (do 31.1.2018).

kroužky budou:

Číslo kroužku

Třída

 Termín        

Vyuč.hodina

Od       do

Vedoucí kroužku

Poznámka

1.

1.A a 1.B

Pondělí

5.

11.50  - 12.35

Mgr. P.Himmel

Oběd ve šk. jídelně po kroužku

2.

2.A

Pondělí

6.

12.45 - 13.30

Mgr. P.Himmel

Oběd ve šk. jídelně po kroužku

 

O kroužek pro děti z 1. tříd byl mimořádný zájem, proto jsme bohužel museli některé odmítnout.

Kroužek pro 2. třídu byl otevřený pro všechny, kteří se přihlásili.

Kroužek pro 3. a 4. tříd y se pro minimální zájem (pouze 2 žáci) neotevře.

 

 

V naléhavém případě (nutnost řešení nějakého problému nebo omluvy předem známé nepřítomnosti dítěte apod.) je možné použít  kontaktní mailovou adresu: krouzekhimmel@seznam.cz

 

 

                                                         Na spolupráci se těší

                                                                                                          Mgr. Petr Himmel, Mgr. Lubomír Perka

                                                                                                           vedoucí kroužků PC