Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Počítačový kroužek

 

 

 Vážení rodiče !

 

Ve šk. roce 2018/2019 vám opět nabízíme počítačové kroužky, ve kterých mohou Vaše děti získat, na zábavných interaktivních programech vytvořených pro jednotlivé třídy, základy dovedností práce s počítači.

Kroužky plánujeme na měsíce říjen 2018 až květen 2019 včetně. Na každé pololetí se podávají přihlášky zvlášť.

Naplnění kroužků podle zájmu rozhodne o jejich zřízení.

kroužky budou:

Číslo kroužku

Třída

 Termín        

Vyuč.hodina

Od       do

Vedoucí kroužku

Cena za 1. pololetí + termín

1.

1. ročník

Čtvrtek

6.

12:45  - 13:30

Mgr. P.Himmel

  525,- Kč, 1. hodina 4.10. 2018

2.

2. ročník

Čtvrtek

7.

13:40 - 14:25

Mgr. P.Himmel

  525,- Kč, 1. hodina 4. 10. 2018

 

Kapacita kroužku je omezena, v každém je možno pouze 11 žáků.

Přihlášky prosím posílejte na sekretariat@zsmirubrno.cz, v přihlášce prosím uveďte jméno dítěte a třídu. Kroužek je nutné zaplatit do 25. 9. 2018 v kanceláři školy, pokud nezaplatíte v termínu, dáme přednost zájemci pod čarou. Ve druhém ročníku mají přednost žáci, kteří již kroužek navštěvovali v minulém školním roce.

 

V naléhavém případě (nutnost řešení nějakého problému nebo omluvy předem známé nepřítomnosti dítěte apod.) je možné použít  kontaktní mailovou adresu: krouzekhimmel@seznam.cz

 

 

                                                         Na spolupráci se těší

                                                                                                          Mgr. Petr Himmel

                                                                                                           vedoucí kroužků PC