Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Keramický kroužek

Keramický kroužek se koná dvě vyučovací hodiny jednou za čtrnáct dní v úterý a ve čtvrtek. Žáci si v něm vyzkoušejí práci s různými druhy hlín a glazur, mohou si vyrobit krásné dárky pro své nejbližší.

 

Cena na pololetí ve šk. roce 2018/2019 je 950,- Kč. Pro každé další dítě je to za 500,- Kč.

 

Termíny kurzů jsou:

Kurz pí uč Gricové Út 14:00 - 15:30 - 1. hodina 2. 10. 2018 - obsazeno

Kurz pí uč Vitíkové Čt 14:00 - 15:30 - 1. hodina 4. 10. 2018 - obsazeno

 

Kapacita obou kroužků je 12 žáků.

Přihlášky prosím posílejte na sekretariat@zsmirubrno.cz, v přihlášce prosím uvěďte jméno a příjmení dítěte, třídu a kterou hodinu byste chtěli navštěvovat. Kroužek je nutné zaplatit do 25. září v kanceláři školy, pokud tak neučiníte, dáme přednost zájemcům pod čarou.