Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Divadelní kroužek

 

        každá středa 13.00 - 14.30 hod. 

 

 

      

Kroužek se koná ve středy 13.00 - 14.30 hodin pod vedením paní učitelky Romany Koutné (2. B). Je určen pro žáky 1. stupně (1. - 5. třída), výjimečně - po domluvě i 2. stupně

  • Náplní kroužku je nácvik divadelních představení a jejich prezentace ve škole, popřípadě na veřejnosti. Secvičíme jedno vánoční představení a jednu pohádku nebo pásmo pro jarní vystoupení.

  • Přihlášky odevzdávejte paní učitelce Koutné (2.B) nebo třídní učitelce/učiteli NEJPOZDĚJI V PÁTEK 14. září.

  • kroužek zahajuje svou činnost 26. září ve třídě 1.B

Přihláška do divadelního kroužku pro šk. rok 2018/2019