Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Participativní rozpočet

Naše škola se zapojí do projektu Participativní rozpočet do škol. 


Participativní rozpočtování (nebo „pébéčko“ – z anglického participatory budgeting) je světově stále populárnější proces, ve kterém veřejnost aktivně rozhoduje o části rozpočtu města.
Školní varianta participativního rozpočtování “pébéčka” je zábavná, motivační a žáci se dokážou v tomto procesu realizovat. Děti rozhodují, jak utratit svůj rozpočet. Navrhují projekty a snaží se získat podporu spolužáků. Přirozeně se učí odpovědnosti, debatě a finanční gramotnosti, získávají zkušenosti a v praxi sledují výsledek svého úsilí, což je naprosto klíčovým motivem této participační metody. Děti vidí, že jejich aktivita, snaha, preference a názor vedou ke konkrétnímu řešení. Vystupují ze své pasivní role, přispívají k rozvoji školy, procvičí si prezentační dovednosti, naučí se hospodařit s penězi a zkusí si vést kreativní kampaň.

 

Fáze školního „pébéčka“:                                                                                  

  1. Příprava
  2. Navrhování
  3. Hodnocení
  4. Kampaně
  5. Hlasování
  6. Výsledky
  7. Realizace
     

Projektu se zúčastní žáci od čtvrté do deváté třídy.
Podrobnější informace o jednotlivých fázích projektu budou průběžně doplňovány.
Koordinátorem projektu je Mgr. Ivana Benešová (ivanaben123@gmail.com, 775 782 968).

Fáze pébéčka

Informační leták "Pébéčko s Ebi"
 

V úterý 31.11. proběhlo setkání zástupců (workshop) zúčastněných tříd v jídelně. Z každé třídy se zúčastnili 4 zástupci, kteří si vylosovali místo u jednoho ze 4 stolů. Všichni žáci u každého ze stolů přednesli návrhy projektů za svoji třídu a následně přidělovali představeným projektům body. Z tohoto bodování vzešel seznam třinácti projektů, ze kterého paní ředitelka vybrala 5 projektů, postupujících do závěrečného hlasování, které proběhne 13. - 14. 11. 2017.
Do té doby mají navrhovatelé projektů čas na kampaň. Žáci budou prezentovat svoje návrhy prostřednictvím plakátů, letáků, příp. videí. Mohou také např. promluvit ve školním rozhlase nebo použít jiné metody prezentace svých projektů s cílem získat co nejvíce hlasů.
Seznam schválených projektů je zde.

 

 

Od 1. do 10. listopadu probíhala kampaň, v rámci které se snažili autoři postupujících pěti projektů získat co nejvíce voličů do celoškolního hlasování. 

 

 

Ve dnech 13.11. a 14.11. proběhlo hlasování o vítězných projektech, výsledková listina zde.


 

Peníze z rozpočtu byly rozděleny mezi dva vítězné projekty: hrací stoly a vybavení do tělocvičny. Byly zakoupeny dva multifunkční hrací stoly do prvního a druhého poschodí školy a dále žíněnky a míče do tělocvičny.