Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Lyžařský výcvikový kurz

  Lyžařský výcvikový kurz 7.ročníku (+ II. stupně) - šk.r. 2017/2018

Aktuálně:
Budu vracet 250,- Kč z částky za dopravu.
Prosím, ať si žáci vezmou 50,- Kč (lépe se mi to bude vracet)
a já jim potom peníze předám se zápisem do ŽK.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zítra 19.1. v pátek mám setkání se žáky v 9.50 v tělocvičně
- poslední aktuální informace k odjezdu na LVK + vyberu ještě neodevzdanou dokumentaci a 800,- Kč za dopravu.


Prosím o dodání dokumentace a zaplacení 800,- Kč na dopravu do pátku 19.1.2018.

9.1.2018
- DNES JSEM ŽÁKŮM V OBÁLCE PŘEDAL INFORMACE
POTŘEBNÉ DOKUMENTY,
KTERÉ MI PŘINESOU V TÉTO OBÁLCE  VYPLNĚNÉ A POTVRZENÉ NEJPOZDĚJI
DO 19.1.2018 /PÁTEK/ PŘED ODJEZDEM:

1 - Bezinfekčnost /podpis rodičů/ + NA ZADNÍ STRANU NAPIŠTE KONTAKTNÍ TELEFONY a PŘÍPADNĚ LÉKY (co mají u sebe) !
2 - Posudek o zdravotní způsobilosti /potvrzeno lékařem/ - pokud mají platný na celou dobu LVK z minula nebo z léta, tak to stačí
                                                                                                     (platnost  je 1 rok od data vyplnění v loňském roce)
3 - LYŽE: Potvrzení o seřízení lyží ze servisu (nebo čestné prohlášení zákonného zástupce)
   - SNOWBOARD = 
Čestné prohlášení o bezvadném technickém stavu /podpis rodičů/
4 - Kopii kartičky Zdravotní pojišťovny


Do pátku 19.1. také budu ve škole vybírat peníze na dopravu /800,- Kč/ - prosím o přesnou částku, nebudu mít nazpět.
                                                                                                                     /ať mne žáci vyhledají + já zapíši do ŽK/
Peníze na vleky /1000,- Kč/ vyberu až na horách!!

Dokumenty ke stažení:
Bezinfekčnost      Informace       Seřízení       Lékař

..................................................................................................................................................................................................................................
 

Letos opět jedeme do Orlických hor

do areálu Čenkovice = sjezdovky dlouhé 2 km (umělé zasněžování)
​                                        + sedačka ! (pohodlné pro začínající)


https://www.skibukovka.cz

Termín: 20.1.2018(so) - 26.1.2018(pá)

Ubytování: Hotel Atlas

Nábor provede p.u. Lubomír Perka - od listopadu.
PŘIHLÁŠKU  JE POTŘEBA ODEVZDAT NEJPOZDĚJI
DO ČTVRTKA 16.11.2017 /LÉPE DŘÍVE !!!!/ - NA ZÁKLADĚ TOHO
DÁM  POTOM INFORMACE K PLATBĚ

Počet je 30 žáků.
​Žáci si vyberou jen 1 MOŽNOST: LYŽE x SNOWBOARD
Lyže: povede pan učitel L. Perka a paní vychovatelka E. Lišková
Snowboard: pan učitel D. Pavlů

Zájemce ze 7. ročníku doplníme žáky z II.stupně.

Alergie na lepek:
Pro žákykteří mají tuto dietu, se vaří po domluvě i bezlepkové jídlo.

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: 3820,- Kč bez dopravy
UBYTOVÁNÍ: 470,- Kč x 6 DNŮ = 2820,- Kč
VLEKY: 5 lyžodnů = 1000,- Kč  / ceník roku 2016/17/
​ + DOPRAVA:  podle počtu dětí po rozpočítání asi na 800,- až 1000,- Kč
+ vleky a dopravu vybírám v lednu osobně)

POZOR:
​(částka 2820,- Kč se celá hradí na účet školy - dám žákovi číslo účtu a VS platby
a v nejnutnějších případech lze platit i ve dvou platbách 
1410,-  Kč do 22.11.2017 na zaplacení první zálohy a 1410,- Kč do 17.1.2018
)