Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zeměpis 9.A

Vyučující: Dominik Pavlů

23.1. zeměpisné hry, samostatná práce na zadaném tématu