Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výchova ke zdraví 9.A

Vyučující: Mgr. Denisa Třešňáková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho rovněž psát následující hodinu!

květen

22.5. Drogy - promítání filmu Katka

15.5. Šikana - promítání filmu Zkažená mládež

8.5. Státní svátek

1.5. Státní svátek

duben

24.4. Šikana - promítání filmu Zkažená mládež

17.4. Den Země - výroba plakátu

10.4. Sexuální výchova - opakování

3.4. Sexuální orientace, deviace

březen

27.3. Pohlavní nemoci

20.3. Test - mužské a ženské pohlavní orgány  

          Antikoncepce

13.3. Menstruace, těhotenství, porod

6.3. Sexuální výchova - ženské pohlavní orgány

únor

27.2. Test - zdravá výživa

         Sexuální výchova - mužské pohlavní orgány

20.2. Obezita, anorexie, bulimie

13.2. Zásady zdravé výživy

leden 

30.1.  Složky zdraví , asertivní chování

23.1.beseda : Moje budoucí povolání

16.1.  Drogy

9.1.    Klíčové dovednosti, vlastnosti -už nejsem dítě (povolání)

prosinec

Učíme se třídit odpad, druhotné suroviny

 práce: Spalovny Brno

5.12.  Učíme se třídit odpad

          Domácí ekologie  (s.106)

listopad

21.11. Lázeňská péče, lázně v ČR

-naučit se zajímavosti, význam a známé lázně v ČR (mapka)

 28.11. KONTROLNÍ TEST - lázeňská péče, lázně

            souhrnné opakování učiva