Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 9.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát hned v hodině následující.

TESTY: 7.1. Oxidy + uhličitany

PROBRANÉ UČIVO:

ZÁŘÍ - Geologie + geologické vědy

         - Stavba zemského tělesa

         - Geosféry Země

         - Krystalografie

ŘÍJEN - Minerály

           - Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů

           - Třídění minerálů

          - Prvky - kovové, nekovové

LISTOPAD - Sulfidy

                   - Halogenidy

PROSINEC - Oxidy

                    - Uhličitany

LEDEN - Sírany

             - Fosforečnany