Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 9.A

Vyučující: Mgr. Denisa Třešňáková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho rovněž psát následující hodinu!

REFERÁTY

15.3. 

Hromádko - Litosférické desky

Markusík - Zemětřesení

Tsunami - Halouzková

22.3.

Sopečná činnost - Havlíková

Činné sopky - Svoboda

Dělení sopek - Enenklová

5.4. 

Tektonické poruchy - Prášek

12.4. 

Zvětrávání - Lička

Činnost gravitace - Ševčík

19.4.

Činnost dešťové vody - Lewczyszynová

Činnost tekoucí vody - Jaen

Činnost mořské vody - Kuntošová

Činnost ledovce - Herková

26.4.

Činnost větru - Čopanová

Činnost člověka - Skalický

březen

22.3. Test - litosféra, listosférické desky, zemětřesení, tsunami

15.3. Vnější geologické děje 

8.3. Přeměněné horniny

1.3. Test - vyvřelé horniny

       Usazené horniny - organické, chemické

únor

22.2. Usazené horniny - úlomkovité

15.2. Vyvřelé horniny

leden

1.2.     Horninový cyklus -vývoj hornin

25.1.  video: Ptáci v dutinách stromů

18.1.     test -opakování (s.40-41)

             nové učivo:Uhličitany, křemičitany 

11.1.     opakování nerostů -otázky s.40-41 (souhrn)

             nové učivo :Uhličitany, sírany

3.-5.1.   Oxidy železa a hliníku

             test "Sůl kamenná a odrůdy křemene"  v úterý 9.1.

prosinec

14.12. test o přípravě  "Prvky kovové a nekovové"

            nové učivo  "Oxidy křemene (s.32-33)

7.12. opak.  skupiny nerostů    (s.26-29)    

         Halogenidy -sůl kamenná (s.30)

 

listopad

16.11. Vlastnosti minerálů   (s.20 -23)

           Stupnice tvrdosti nerostů (s.21)

23.11.  Přehled  minerálů

            Prvky kovové a nekovové (s. 25-27)

  !!   ústní zkoušení stupnice tvrdosti nerostů

30.11. opak. Nerosty -prvky

            nové učivo Rudy kovů -Sulfidy