Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

11.9.2018
Opakujeme celá čísla, zlomky a procenta - v pátek bude z tohoto učiva test (PS str. 1 až 8).