Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Počítání s mocninami (PS str. 29 až 31, 33 a 34)

Ve čtvrtek 1.11. bude test z mocnin (Ps str. 29 až 35)

5.11.2018
Opakujeme konstrukční úlohy s vužitím Thaletovy kružnice (PS str. 38 až 43).
Učivo, které se vyskytne v kontrolní písemné práci za 1. čtvrtletí (termín 12.11.):
- procenta
- slovní úloha na rovnici
- Pythagorova věta
- mocniny a odmocniny
- konstrukční úloha na Thaletovu kružnici