Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 9.A

Vyučující: Mgr. I.Vaníčková 

18.-22.6.    Konverzační témata

11.-15.6.    opakování na KPP

         PO DOHODĚ SE ŽÁKY SE PŘESOUVÁ TERMÍN KPP JIŽ NA ÚTERÝ 12.6.

4.-8.6.        Reálná podmínka

                  opakování na KPP

 28.5.-1.6.   opak.slovní zásoby "Parties du corps humain"

                     un/e autre, l ´autre

                   Samostatná zájmena

                   V úterý 5.6.  test na samostatná zájmena.

 14.-18.5.   Přímý předmět -zájmena

                  opak. "La maison et la furniture"

                  opak. "Le vetement"

                 V pondělí  28.5.  test na "přímý předmět".

    10.5.     L ´object direct -přímý předmět (užití zájmen ve 4.pádě)

     

      3.5.    neosobní vazby

                  Maison -opakování slovní zásoby

   Ve čtvrtek 10.5.  test na neosobní vazby!!!

23.-27.4.   Oprava KPP

                 Neosobní vazby

                 opak " Le temps qu ´il fait

16.-20.4.    KPP

9.-13.4.      Opakování na KPP

                  Il faut

                 

                                  KPP ve čtvrtek 19.4.

                                   -  imparfait

                                   - neprav. tvoření  PL

                                   - zvratná slovesa

                                   - rien, jamais, personne

                                   - tout,e

                                   - chaque, chacun/e

                                   - conditionnel

                                   - 2.podmínka hypotetická

3.-6.4.      Opakování učiva

                 Nereálná podmínka

26.-27.3.   Nereálná podmínka

                 Podmiňovací způsob

 19.-23.3.  2.podmínkové souvětí

                 Conditionnel présent

                 le poeme " La mer secrete"

             ZMĚNA !!!   VE ČTVRTEK 22.3. MÍSTO     FJ/RJ  BUDE     DĚJEPIS  - NAOPAK V PÁTEK 23.3. MÍSTO DĚJEPISU BUDOU JAZYKY.

                                 TEST  NA "TOUT, TOUTE,CHAQUE,... " SE PÍŠE VE PÁTEK 23.3.

12.-16.3.  Tout, toute

                 Chacun,e -chaque

                 Podmiňovací  způsob

                 Ve čtvrtek  15.3.   referát Berenika.

Ve čtvrtek 15.3. test na zvratná slovesa!!

5.-9.3.     Tout, toute

                Chacun, chacune, chaque

                čtení básně "La mer secrete", zpaměti umět do 27.3.  nejpozději - budu zkoušet   

    V úterý 13.3. test na časování zvratných sloves.

26.2.-2.3. Rien, personne, jamais

               Tout, toute

                referáty dluží Ondra, Alice, Berenika  a David -  nesplněný  úkol

                v úterý  David

                ve čtvrtek  Berenika

V PONDĚLÍ 5.3.  TEST NA RIEN, PERSONNE, JAMAIS

19.-23.2. V úterý 20.2.  test na imparfait.

               Zvratná slovesa

               Učte se slovíčka  -jídlo, nápoje + dělivý člen!!

            Referáty : pondělí Vojta

                             úterý      Ema

                             čtvrtek    Ondra

      Ve čtvrtek 22.2.   test na slovíčka -Repas, nourriture.

               Užití "rien, personne, jamais" - opakování.

 

12.-16.2.   

opak.  Imparfait, dělivý člen,  nepravidelné tvoření plurálu podst. a příd.jmen

           Zvratná  slovesa -úvod

|Ve čtvrtek 15.2.  test na nepravidelné tvoření mn.čísla. (viz zápis v sešitě.)

 Prřipravujte si referáty dle daného rozpisu. Ve čtvrtek 15.2. začíná Michal.

29.1. -1.2. Imparfait -procvičování

                 Ve čtvrtek 1.2.   zkouším na známky!!!

                  - zadány referáty   -   významní francouzští zpěváci,  konkrétní termín prezentace určíme po prázdninách

                  Berenika píše test na "imparfait" hned po prázdninách. David si vše zjistí v týdnu od 12.2.

22.-26.1.  Lyžařský výcvik

15.-19.1. opak. na KPP

               KPP

               Imparfait -opak z 8.ročníku

8.-12.1.  Opakování na pís. práci (viz obsah KPP)

 

FJ  Pololetní písemná práce  18.1.2018

il y a

y

adjectifs

Passé composé

Adverbs

Conjonctions

savoir  x  connaitre

  3.-5.1.       opak. Passé composé a příd. jmen

                   Příslovce

       V pondělí 8.1.   test na přídavná jména!!!!

                   

 18.-20.12.   Carte de Noel

                    Traditions de Noel

 11.-14.12.   V pondělí zkouším Passé composé -hlavně umějte participia!! (Berenika si to napíše taky a uvidíme.)

                   procvičujeme Passé composé -slovesa pohybová a ostatní

                   !!!umět participia všech sloves -viz sešit

                   "La douce nuit"

4.-8.12.  TESTY se POSUNUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ HODINY -"Y" VE ČTVRTEK 7.12. A                     

               PŘÍD.JMÉNA NA PONDĚLÍ 11.12.

                   Passé composé - opak učiva (shoda u sloves pohybových)

                  opak. přídavných jmen (antonyma, stupňování) - ve čtvrtek 7.12.  test na příd.jména 1,2 -slovíčka

                    út -  test na  užití       "y"              

27.-30.11.    y -tam

                    "Chanson  d ´automne"   - v pondělí 4.12.  zkouším

                    opakujte si probraná příd. jména (viz seznam)

                    connaitre  x  savoir                   

                     

20.-24.11.     práce s mapou, popis města (Il y a)

                      test na "il y a" opět ve čtvrtek 23.11.

                      connaitre - umět časovat

                      další část příd.jmen ze seznamu

                       přednes "Chanson d ´automne"

                     zájmenné příslovce  "y"

13.-16.11.    opak vazby "Il y a"

                    Chanson d ´automne -poeme par Paul Verlaine

Ve čtvrtek 16.11. testík na "Il y a".

6.-10.11.      KPP

30.10.-3.11.  opakování na KPP

                     mettre

                     Ondra a Alice v pondělí 6.11. test na nepravidelná slovesa!!

Čtvrtletní písemná práce - čt 9.11.

-nepravidelná slovesa

-stupňování příd.jmen

-beau,vieux,nouveau

-qui,que

-oba budoucí čas

23.-25.10. beau,vieux,nouveau -opak.

                 stupňování příd.jmen -opak.

                 V pondělí 30.10. po prázdninách test na  qui, que.

16.-19.10. vztažná zájmena  que,qui

                 Ve čtvrtek testík na regiony (včetně těch nově probraných)

                  Futur simple -nepravidelná slovesa

                 nepr.sloveso "dormir"

                 opak. stupňování příd.jmen

                 "beau,nouveau,vieux"

9.-13.10.  opakování vyjádření budoucího času , ve čtvrtek test 

                 nové regiony

                 sloveso  "voir"

2.-6.10.  Opakování sloves 1. a 2.třídy a nepravidelných sloves

               Futur simple a Futur proche

               Regiony Francie -doplnění učiva

 

18.-19.9. čtení textu 1A + překlad, dobrovolný písemný -2.část

               opak. barev,číslic 1 - 100

                opak. Le présent simple, L ´impératif

 

11.-15.9.       Lesson 1A  úvodní text - naučte se slovíčka z části 1.A  (v pondělí 18.9. test)

                                                          - čtení textu a překlad 1.části

 Zadání úkolu na 2.10. vyhledat informace týkající se Francie (dle osnovy).

 

 

7.9.  Úvodní hodina -organizace výuky, učební plán

                                -učební pomůcky

                               - základní konverzační témata (Presentation)

 

 

Salut a tous!

 Comment allez-vous? Ca va? J ´éspere que vous allez bien apres vos vacances longues. On se revoit la semaine prochaine, mes amis.

A bientot.  Votre enseignante     Madame Vaníčková