Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 9.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Listopad

Proměna rakouského císařství

Vznik Rakouska - Uherska

Nové rozpory i spojenectví

I. světová válka

České země za I. světové války

Vznik Československa

Učebnice: Novověk str. 12-20