Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 9.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

 

Červen

Učebnici dějepisu jsou žáci povinni nosit domů k naučení učiva.

Květen

Duben

Březen

Učivo:

ČSR ve 20.- 30. letech 20. století

Od prosperity ke krizi

Učebnice: str. 21-33

Pracovní sešit: str. 8-12

 

Únor

Učivo: ČSR - nový stát ve střední Evropě

Učebnice: str. 16 - 20 

Propojení s projektem do OV - 100. výročí založení Čs.

Pracovní sešit: str. 6-7

 

Leden

Období od roku 1848 - 1914

1. světová válka 1914 - 1918

Učebnice Novověk, moderní dějiny str. 6-16 

a podle přiložených listů

Pracovní sešit str. 2-5

Opakování ve středu 21. 2.

- 1. světová válka 

 

Prosinec

Velká francouzská revoluce

Nástup Napoleona k moci

Napoleonské války

Podle učebnice dějepisu

 

Listopad 

Učivo: 

Učebnice - Novověk  str. 32-50

Domácí úkoly:

Ve středu 29. 11. - ústní zkoušení:

Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Ve středu 22.11. - ústní zkoušení a test

z učiva v sešitě - přehled dat a událostí

 

Září - říjen

Učebnice - Novověk  str. 12-31