Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Cvičení z českého jazyka

Vyučující: Mgr. Vendula Šimoníková

Plánované testy:

 

 

 

UČIVO LISTOPAD:

Psaní ú, ů - uč. str. 52 - 53

Ukázka přijímacích testů na SŠ + záznamový arch

Koncovky sloves - uč. str. 33 - 35

 

UČIVO ŘÍJEN:

Pravopis přídavných jmen (druhy a vzory příd. jmen, pravopis) - uč. str. 27 - 32

Pravopis koncovek podstatných jmen (vzory podstatných jmen) - uč. str. 20 - 26

Vyjmenovaná slova - uč. str. 5 -19