Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Cvičení z českého jazyka

Vyučující: Šárka Konečná

20. 4.

Od 20. dubna budou v pátek místo cvičení z českého jazyka hodiny literatury.

6. 4.

Test na střední školu (60 minut práce na testu, trénink zápisu do záznamového archu, kontrola výsledků, vysvětlení)

26. 3.

Testy k přijímacím zkouškám

6. 3.

Druhy vedlejších vět, větné členy

23. 3.

Druhy vedlejších vět

16. 3.

Věta jednoduchá, souvětí, větný ekvivalent

12. 3.

 • Od 12. března bude cvičení z českého jazyka dvakrát týdně - vždy v pondělí místo hodiny slohu a také v pátek.
 • Psaní čárek ve větách jednoduchých

9. 3.

Velká písmena, Psaní čárek ve větách jednoduchých

2. 3.

Pá 26. 2. 2018 - Test na -ský, -ští, -cký, -ští. V pátek pokračujeme v tématu velká písmena.

12. 2.

Hned po prázdninách cvičení z českého jazyka - obtížnější tvary přídavných jmen zakončených na -ský, -cký, -ští, -čtí; předpony s-, z-, vz-

26. 1.

Souhrnná cvičení

19. 1.

Zdvojené souhlásky; n/nn; obtížnější tvary přídavných jmen zakončených na -ský, -cký, -ští, -čtí

12. 1.

Psaní mě/mně, zdvojené souhlásky, obtížnější tvary přídavných jmen zakončených na -ský, -cký, -ští, -čtí

5. 1.

 • Psaní ů a ú
 • Psaní bě/bje; pě, vě/vje, mě/mně

15. 12.

 • Shoda přísudku s podmětem

8. 12.

 • Shoda přísudku s podmětem

1. 12.

 • Tvary sloves v přítomném čase
 • Pravopisné úkoly v přijímacích testech

24. 11.

 • Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

20. 11.

 • Skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích; Přítomné tvary sloves; Shoda přísudku s podmětem

10. 11.

 • Skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých, přivlastňovacích

3. 11.

 • Skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního

23. 10.

 • místo hodiny slohu budeme mít hodinu cvičení z českého jazyka
 • skloňování podstatných jmen, vzory podstatných jmen

13. 10. 2017

 • Vyjmenovaná slova po V
 • Souhrnná cvičení

6. 10. 2017

 • Vyjmenovaná slova po V
 • Souhrnná cvičení

22. 9. 2017

 • vyjmenovaná slova po M, P, S

15. 9. 2017

 • vyjmenovaná slova po L, M a P