Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Člověk a svět práce 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová a Dominik Pavlů

Žáci budou mít pracovní obuv i oblečení (možnost zašpinění v souvislosti s prací na školní zahradě nebo ve školní dílně). Zašpinění nebo poškození normálního oblečení pouze na vlastní nebezpečí a odpovědnost.