Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Chemie 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová
 

30.5.2018
Probíráme přírodní látky - sacharidy (uč. str. 69 až 75).

Zadání projektu Plasty zde

 

11.5.2018
Probíráme Karboxylové kyseliny (uč. str. 62 až 66). 
V úterý bude test z derivátů uhlovodíků.


20.4.2018
Pokračujeme v učivu o derivátech uhlovodíků (karbonylové sloučeniny (uč. od str. 59).
V úterý budou žáci psát test na deriváty uhlovodíků, které jsme zatím probrali: halogenderiváty, dusíkaté deriváty, alkoholy (uč. str. 48 až 58).

26.3.2018
Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty (uč. str. 48 až 52).

14.3.2018
Ukončili jsme učivo o uhlovodících, uč. str. 36 až 46. V úterý 20.3. budou žáci z tohoto učiva psát test.

1.3.2018
Alkyny, areny - uč. str. 43 - 44.

 

22.2.2018
V úterý budou žáci psát test z názvosloví prvních deseti alkanů.

 

14.2.2018

Začali jsme probírat Organickou chemii (uč. od str. 30). Zítra bude test z první části této kapitoly (str. 30 až 35).
Do úterý mají žáci za úkol naučit se názvy a vzorce prvních deseti alkanů.

 

6.12.2017
Výroba kovů z rud - uč. str. 15 - 16, Elektrolýza - uč. str.17 - 18.

28.11.2017
Opakovali jsme redoxní reakce. Začali jsme učivo o získávání kovů z rud (uč. str. 15 až 16). Ve čtvrtek budou žáci psát test z redoxních reakcí (uč. str. 12 až 13).

 

2.11.2017
Dokončili jsme učivo o zásadách, kyselinách a solích, zbývá nám procvičit názvosloví solí.
Jelikož žáci v hodinách chemie většinou nedávají pozor a věnují se jiným činnostem, čímž velmi narušují (často znemožňují) řádný průběh hodiny, rozhodla jsem se k následujícímu opatření: na začátku každé vyučovací hodiny budou psát žáci krátký pětiminutový test, který bude obsahovat 10 jednoduchých otázek z probraného učiva posledních několika týdnů (aktuálně z výše uvedeného učiva). 

 

7.9.2017
Dnes jsme zopakovali značky prvků, příští hodinu z nich budeme psát test.