Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 9.A

Vyučující: Šárka Konečná

Pokud žák chybí, musí si danou látku doplnit. To stejné platí pro domácí úkoly do cvičení z českého jazyka. Na stránkách je vždy úkol vypsán, není problém se také zeptat spolužáků. Pokud žák nedonese domácí úkol v termínu, je ohodnocen známkou 5. Pokud do stanoveného data úkol dodělá, může si zlepšit známku.

28. 5. - 1. 6.

 • Út - souhrnný diktát
 • Čt - Závěrečná písemná práce
  • mluvnické kategorie u podstatných jmen
  • mluvnické kategorie u přídavných jmen
  • mluvnické kategorie u sloves
  • větné členy

21. 5. - 25. 5.

 • Větné členy
 • Druhy vedlejších vět

14. 5. - 18. 5.

 • Út - diktát na: shoda přísudku s podmětem, bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, s, z, vz
 • Komplexní jazykový rozbor
 • Větné členy
 • Vedlejší věty
 • Žáci 9. A pracují na projektu s názvem počítačové hry. Zpracovali jsme průvodní texty k předem vybraným počítačovým hrám a vytvořili jsme online dotazník pro ostatní žáky naší školy, který naleznete na této webové stránce: https://www.survio.com/survey/d/G9T7A9H5J6I9O9E4B
 • Cílem dotazníku je zjistit, kolik dětí naší školy hraje počítačové hry, jak často, jak dlouho popřípadě kolik za ně utratili peněz. Výsledky zveřejníme v prostorách školy.

7. 5. - 11. 5.

 • Čt - Kdo nedonesl, přinese vytištěné obrázky z počítačové hry.
 • Pá - odevzdat čtenářský deník (3 přečtené knihy)

30. 4. - 4. 5.

 • Větné členy
 • Druhy vedlejších vět
 • Komplexní jazykové rozbory
 • Významní čeští autoři - Karel Čapek

23. 4. - 27. 4.

 • Větné členy
 • Druhy vedlejších vět
 • Út - diktát - souhrnná pravopisná cvičení
 • Komplexní jazykové rozbory
 • Významní čeští básníci

16. 4. - 20. 4.

 • Čt - Žáci, kterým chybí nějaký malý test, si jej dopíšou ve čtvrteční hodině. Jména žáků a téma testu řeknu v úterý, nejpozději ve středu.
 • Příprava na čtvrtletní písemnou práci

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (20. DUBNA 2018)

 • synonyma, antonyma, homonyma
 • slova jednoznačná a mnohoznačná
 • metafora a metonymie
 • podstatná jména (mluvnické kategorie u podstatných jmen, PoJ abstraktní, konkrétní; hromadná, látková, pomnožná)
 • přídavná jména (mluvnické kategorie u přídavných jmen
 • zájmena
 • slovesa (mluvnické kategorie u sloves – speciálně rod, vid, třída a vzor)
 • druhy přísudků
 • větné členy

9. 4. - 13. 4.

 • Příprava na přijímací zkoušky

2. 4. - 6. 4.

 • Út - diktát na velká písmena
 • Větné členy, druhy vedlejších vět
 • Čt - test na slovesný vid, slovesný rod, druhy přísudků
 • Pá - zkoušení z literatury (1. polovina 20. století, Odraz 1. světové války v české literatuře)
 • Pá - DOMÁCÍ ÚKOL DO CVIČENÍ: MODRÁ BROŽURA str. 26/ cvičení 10 a 11

26. 3. - 30. 3.

 • Po - cvičení z českého jazyka (testy k přijímacím zkouškám)
 • Út - test na slovesné třídy a vzory

19. 3. - 22. 3.

 • Po - cvičení z českého jazyka (testy k přijímacím zkouškám)
 • Út - diktát na velká písmena
 • Slovesné třídy a vzory
 • Vid
 • Rod činný a trpný
 • Pá - domácí úkol do cvičení: MODRÁ BROŽURA str. 23/cv. 2
 • V dalším týdnu budeme psát test na slovesné třídy a vzory!!!

12. 3. - 16. 3.

 • Od pondělí 12. března bude cvičení z českého jazyka vždy dvakrát týdně - v pondělí a v pátek.
 • Po - cvičení z českého jazyka, téma: čárky v jednoduchých větách
 • Út - diktát na velká písmena
 • Slovesné třídy a vzory
 • Činný a trpný rod
 • Vid
 • Pá - test z literatury na Světovou literaturu 1. poloviny 20. století

5. 3. - 9. 3.

 • Út - diktát na s, z, vz
 • Čt - test na přídavná jména, zájmena (hledání přídavných jmen v textu, určování mluvnických kategorií, rozlišování, zda jde o podstatné jméno nebo přídavné jméno; hledání zájmen a určování jejich druhu)
 • Pá - třídní kolo recitační soutěže
 • Pá - zkoušení z literatury (Literatura 1. poloviny 20. století) => další týden budeme psát na tuto část test
 • Pá - domácí úkol do cvičení: ČERVENÁ BROŽURKA: str. 35/ cv. 36 a 36/ cv. 37

26. 2. - 2. 3.

 • Út - diktát na předpony s-, z-, vz-
 • Čt - test na podstatná jména - vyhledání podstatných jmen v textu, hromadná x pomnožná x látková, abstraktní x konkrétní
 • Pá - DÚ do cvičení z českého jazyka - ČERVENÁ BROŽURA str. 35/cv. 35
 • Pá - test na -ský, -ští, -cký, -čtí
 • Pá - zkoušení z literatury - Anarchističtí buřiči a světová literatura počátku 20. století

19. 2. - 23. 2.

 • Po - hodina cvičení z českého jazyka
 • Út - diktát na předpony s-, z-, vz-
 • Slovní druhy
 • Čt - Úkol do cvičení z českého jazyka - červená brožura str. 35/cv. 34. Žáci odevzdají už ve čtvrtek, protože v pátek nám odpadá čeština. Ve čtvrtek sice ve škole nejsem, ale červené brožurky vysbírá suplující učitel.
 • Test na přípony -ský, -ští, -cký, -čtí v pondělí 26. února.

12. 2. - 16. 2.

 • Po - cvičení z českého jazyka (obtížnější tvary přídavných jmen zakončených na -ský, -cký, -ští, -čtí; předpony s-, z-, vz-)
 • Út - diktát na shodu přísudku s podmětem, bě, pě, vě, mě + ú, ů
 • Čt - test na slova jednoznačná, mnohoznačná (metafora, metonymie), synonyma, antonyma, homonyma
 • Slovní druhy
 • Pá - cvičení z českého jazyka (s-, z-, vz-), velká písmena
 • Pá - Ti, kteří nepsali test z anarchistických buřičl, si ho v pátek napíšou.
 • Pá - DÚ: Pracovní list předpony s-, z-, vz (cvičení na druhé straně nahoře) + červená brožura str. 34/ cv. 33.

29. 1. - 2. 2.

 • Po - motivační dopis
 • DÚ: Vyberete si jednu z brigád: (ZDE)
 • Vyberete si jednu z pracovních pozic z přiloženého dokumentu - viz výše. Na vybranou pozici napíšete motivační dopis a spolu s vaším životopisem pošlete na moji emailovou adresu: sarka.konecna@gmail.com. Poslední termín je 2. února 2018. Nezapomeňte na všechny náležitosti životopisu a motivačního dopisu (vaše kontaktní údaje, fotografie, do motivačního dopisu musíte vychválit své schopnosti pro danou pracovní pozici)
 • Út - diktát na shodu přísudku s podmětem, bě, pě, vě, mě + ú, ů
 • synonyma, antonyma, homonyma
 • slovní druhy

22. 1. - 26. 1.

 • Souhrnná cvičení
 • Testy k přijímacím zkouškám
 • Funkční styly, básnické prostředky - opakování

15. 1. - 19. 1.

 • Po - funkční styly, práce s textem
 • Út - pololetní písemná práce
 • slova jednoznačná, mnohoznačná
 • synonyma, antonyma, homonyma
 • Pá - test z literatury - Anarchističtí buřiči
 • Pá - DÚ do cvičení - pracovní list na n/nn

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (ÚT 16. LEDNA 2018)

 • Věty podle postoje mluvčího (oznamovací, rozkazovací, tázací (doplňovací, zjišťovací), přací
 • Přímá řeč
 • Slova přejatá
 • Stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka)
 • Zkratky, slova zkratková
 • Slova složená
 • Význam slova - slova nadřazená, podřazená, souřadná

8. 1. - 12. 1.

 • Út - test na stavbu slova, slova zkratková a zkratky, slova složená
 • Slova jednoznačná a mnohoznačná
 • Příprava na pololetní písemnou práci
 • Pá - domácí úkol do cvičení - ČB 32/26
 • Pá - zkoušení z literatury
 • Pá - diktát na shodu přísudku s podmětem

3. 1. - 5. 1.

 • Význam slova - slovo nadřazené, podřazené, souřadné
 • slova jednoznačná a mnohoznačná
 • Pá - zkoušení z literatury
 • PÁ - POSLEDNÍ TERMÍN NA ODEVZDÁNÍ 3 PŘEČTENÝCH KNÍŽEK
 • Pá - DÚ do cvičení z českého jazyka - str. 32/ cv. 27

18. 12. - 20. 12.

 • 5. ledna - poslední termín na odevzdání čtenářských deníků
 • Po Vánocích budeme psát test na STAVBU SLOVA - tzn. odvozování, na ZKRACOVÁNÍ (rozdíl mezi zkratkou a slovem zkratkovým) a skládání
 • Pá - DÚ do cvičení z českého jazyka: červená brožura str. 32/cv. 27

11. 12. - 15. 12.

 • Út - diktát na přítomné tvary sloves a shodu přísudku s podmětem
 • Obohacování slovní zásoby
 • Zkracování, slova zkratková

4. 12. - 8. 12.

 • Po - mluvní cvičení
 • Po - ZA DOMÁCÍ ÚKOL MAJÍ VŠICHNI DONÉST PLYŠOVOU HRAČKU VHODNOU K POPISU.
 • Stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)
 • Út - diktát na přídavná jména přivlastňovací
 • Pá - test z literatury na Českou modernu
 • Pá - domácí úkol do cvičení: ČERVENÁ BROŽURA 33/31

27. 11. - 1. 12.

 • Po - domácí úkol do cvičení (červená brožurka 33/30 - známkovaný)
 • Po - mluvní cvičení
 • stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)
 • Út - diktát na přídavná jména přivlastňovací
 • Pá - zkoušení z literatury

20. 11. - 24. 11.

 • Po - cvičení z českého jazyka, DÚ - červená brožurka str. 34/32
 • Po - mluvní cvičení
 • Út - diktát na skloňování podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích
 • Slova přejatá z cizích jazyků
 • Čt - test na přímou řeč a na zvukovou stránku věty (rozlišení věty rozkazovací, tázací - zjišťovací, doplňovací, oznamovací, přací, zvolací)

13. 11. - 17. 11.

 • Po - test z literatury - (společenský kontext, impresionismus, symbolismus, dekadence, francouzští prokletí básníci, Oscar Wilde, Walt Whitman)
 • Po - mluvní cvičení
 • Út - diktát na skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých, skloňování jmenných tvarů přídavných jmen
 • Zvuková stránka věty
 • Přímá řeč
 • Psaní a výslovnost slov přejatých
 • Po 20. 11. - cvičení z českého jazyka, DÚ - červená brožurka str. 34/32

6. 11. - 10. 11.

 • Po - mluvní cvičení
 • Po - diktát na skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního
 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • Pá - domácí úkol do cvičení (Cvičení z pravopisu pro větší školáky: str. 26/cv. 13)
 • Pá - čtvrtletní písemná práce

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (PÁTEK 10. 11. 2017)

 • Poměry mezi větami hlavními
 • Slovanské jazyky
 • Vývoj českého jazyka
 • Útvary národního jazyka
 • Hlásky (samouhlásky, souhlásky, dvojhlásky)
 • Souhlásky znělé a neznělé
 • Přízvuk
 • Zvuková stránka věty - věty podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací, rozkazovací)

30. 10. - 3. 11.

 • Po - mluvní cvičení
 • Út - diktát na skloňování mužských podstatných jmen
 • Zvuková stránka věty
 • Zvuková stránka jazyka
 • DÚ NA PÁTEK: Cvičení z pravopisu pro větší školáky: str. 22/cv. 7
 • Pá - zkoušení z literatury

23. 10. - 27. 10. 

 • Po - mluvní cvičení
 • Po - donést dokončený sloh
 • Út - diktát na skloňování mužských podstatných jmen
 • Zvuková stránka věty
 • Zvuková stránka jazyka

16. 10. - 20. 10.

 • Po - donést sloh z minulé hodiny, budeme přepisovat načisto
 • Zvuková stránka jazyka
 • Út - domácí úkol - červená brožurka str. 7
 • Čt - test na útvary českého národního jazyka, historismy, archaismy, neologismy
 • Po 23. 10. - místo hodiny slohu bude hodina cvičení z českého jazyka.

9. 10. - 13. 10.

 • Útvary českého jazyka (spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí)
 • Út - diktát na vyjmenovaná slova (B, L, M, P, S)
 • Pá - zkoušení z literatury
 • Připravujte si mluvní cvičení.

2. 10. - 6. 10.

 • ÚT - test na poměry ve větě hlavní
 • archaismy, neologismy, historismy
 • Útvary českého jazyka (spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí)
 • ČT - test na evropské jazyky
 • PÁ - zkoušení z literatury

25. 9. - 29. 9.

 • PO - domácí úkol: učebnice str. 133/3 - dopsat slohovou práci o Vánocích z pohledu mladé studentky
 • PO - vybírám pracovní list Jazyky slovanské (samostatná práce ze čtvrtka), KDO NEDONESE, MÁ ZA 5!
 • ÚT - diktát na vyjmenovaná slova po M, P, S
 • Evropské jazyky, jazyky slovanské

18. 9. - 22. 9.

 • Út - diktát na vyjmenovaná slova po B a L
 • Poměry mezi větami hlavními
 • Út - doneste si prosím alespoň 5 různých barevných fixí nebo pastelek
 • Pá - test na českou realistickou literaturu (Jirásek, Winter, Rais, Stroupežnický, bratři Mrštíkové, Preissová)

11. 9. - 15. 9.

 • Út - diktát na vyjmenovaná slova po B
 • Poměry mezi větami hlavními

 

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÝM DENÍKŮM

Doporučenou četbu pro 9. ročník můžete stáhnout ZDE.

Ve čtenářském deníku musí být za 1. a 2. pololetí školního roku 2017/2018 šest záznamů. Každý žák tedy přečte za jedno pololetí 3 knihy a za druhé pololetí také 3 knihy.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termíny jsou:

pátek 5. ledna 2018 (za první pololetí)

pátek 12. května 2018 (za druhé pololetí)

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že má žák pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí. Pokud tak student neučiní, dostává známku, kterou mu učitel pod čtenářský deník napsal poprvé.

POKUD ŽÁK NEODEVZDÁ ČTENÁŘSKÝ DENÍK V TERMÍNU, JE OHODNOCEN ZNÁMKOU 5. POKUD ŽÁK NEODEVZDÁ ČTENÁŘSKÝ DENÍK PODLE STANOVENÉ STRUKTURY, DOSTÁVÁ ROVNĚŽ ZA 5.

Záznam je možné napsat z audioknihy.

Vyjadřujeme se pouze k těm bodům osnovy, ke kterým máme co říct.

 • Př. Co bys na příběhu změnil? Nepiš odpověď: Neměnil bych nic.

Obsah knihy pište velmi stručně, rozepište se hlavně u dalších bodů osnovy.

Záznam čtenářského deníku píšeme vždy z celé knihy!! Pokud si vyberete například Staré řecké báje a pověsti, píšete, co vás zaujalo v jednotlivých bájích, a nepíšete obsah jen jedné z nich!!!

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ. Můžete podtrhávat důležité informace nebo volit různé barvy. Snažte se psát BEZ CHYB, nebo si nechte záznam zkontrolovat od rodičů.

Otázky nemusíte nutně přepisovat. Můžete si z internetu stáhnout šablonu čtenářského deníku, zapsat tam vaši knížku, vaše názory a pak donést do školy vytištěné. Přepisování je ale základ – vylepšíte si krasopis.

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.

Osnovu čtenářského deníku stahujte ZDE.

Příklad vyplněného čtenářského deníku stahujte ZDE.