Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 9.A

Vyučující: Mgr. Vendula Šimoníková

 

Doporučená četba pro tento šk. rok zde.

Čtenářký záznam o knize zde.

Do 7. 12. odevzdat 3 záznamy o přečtených knihách.

 

Plánované testy:

19.11. Poměry mezi větami hlavními

16.11. Literatura (Válečný román - katolická próza) + literární pojmy

 

UČIVO ŘÍJEN:

Mluvnice:

Souvětí souřadné - poměry mezi větami hlavními - PS. str. 41 - 43

Čárka v souvětí podřadném - PS str. 32

Souvětí podřadné s více než jednou větou vedlejší - PS str.30-33

Sloh: Životopis

Literatura: Katolická próza (Deml, Durych), Osobnosti lidových novin (Peroutka, K. Čapek, Bass, Poláček)

 

UČIVO ŘÍJEN:

Mluvnice:

Věta a souvětí, souvětí podřadné (druhy vědeljších vět) - PS str. 23 - 26

Zvláštní funkce výpovědi, samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen, elipsa - PS str. 19 - 21

Věta dvojčelnná, jednočlenná, větný ekvivalent - PS str. 15 - 18

Shoda přísudku s několikanásobných podmětem - PS str. 13 -15

Větné členy holé, rozvité, několikanásobné (souřadně spojené) - PS str. 11 - 12

Věta jednoduchá - základní a rozvíjející větné členy - PS str.  6-10

Sloh: Vypravování, Popis předmětu, Popis pracovního postupu

Literatura:

Česká literatura mezi válkami (válečný román: J. Hašek, J. John, legionářská próza: R. Medek, J. Kopta, J. Weiss )

Ruská literatura (Bulgakov, Gorkij, Šolochov)

Americká literatura (zdtracená generace)

Německy píšíci autoři (F. Kafka, F. Werfel, G. Meyernik, E. E. Kisch)