Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 9.A

Vyučující: Mgr. Vendula Šimoníková

Seznam doporučené četby

Osnova pro čtenářský deník + důležité pokyny k vypracování.

Učivo:

Záři: ML: Věta jednoduchá, základní a rozvíjející větné členy.

        SL: Vypravování.

        LV: Svěotvá literatura 1. pol. 20. st. (Anglie, Německo + Německy píšící autoři).

V pátek 14. 9. test z LV - literární pojmy.