Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zeměpis 8.A

Vyučující: Domink Pavlů

Od začátku školního roku se věnujeme opakování učiva ze 7. ročníku. Děti dostaly pracovní listy, které jim slouží společně se sešitem z minulého roku jako podklad pro přípravu.

21.9. se bude psát jednoduchá opakovací písemná práce na učivo 7. ročníku. Prosím žáky, kteří chyběli, aby si učivo doplnili/okopírovali/přepsali od spolužáků.