Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Ruský jazyk 8.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

 

Listopad

2. lekce - II. část

Vazby, slovesa

Učebnice str. 16-24

Pracovní sešit str. 16-24

 

3. lekce - I. část

Číslovky, osobní zájmena v 1. a 3. pádě

Učebnice str. 25-31

Pracovní sešit str. 25-27

 

Písemná práce v pátek 9. 11.

- azbuka, učivo 1. a 2. lekce