Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Ruský jazyk 8.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

 

Leden

4. lekce

Učebnice str. 38-49

Pracovní sešit str. 34-44

 

Prosinec

3. lekce

Učebnice str. 25-37

Pracovní sešit str. 25-33

 

Listopad

2. lekce - II. část

Vazby, slovesa

Učebnice str. 16-24

Pracovní sešit str. 20-24

 

2. lekce - I. část

Číslovky, osobní zájmena v 1. a 3. pádě

Učebnice str. 11-15

Pracovní sešit str. 16-19

 

Písemná práce v pátek 9. 11.

- azbuka, učivo 1. a 2. lekce