Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Ruský jazyk 8.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Duben

Písemná práce z ruštiny:

V pátek 20.4.

Okruhy:

- azbuka

- sloveso nravitsja - učebn. str. 16-17

- řadové číslovky - učebn. str. 54

- práce s textem - učebn. str. 56 - Na uroke

- časování sloves - prac. sešit str. 35-36

- překlad - prac. sešit str. 36 a str. 42

 

Březen

Učivo:

Téma: Škola, řadové číslovky

Lekce 5. - učebnice str. 50-56

Pracovní sešit: str. 45-51

Domácí úkol:

Slovíčka PS str. 56-57

Opakování na úterý 20.3.:

PS str. 42/16 - překlad do ruštiny

 

Únor

Učebnice:

4. lekce

Téma, co kdo rád dělá

Časování sloves do str. 49

Pracovní sešit:

4. lekce do str. 44

Domácí úkoly:

- prac. sešit str. 34 cv. 4:

- umět časovat sloveso igrať

 a tvořit věty

- I. časování sloves

- slovíčka 4. lekce z prac. sešitu

Leden

Učivo:

Opakování 1.- 4. lekce

Příprava na pololetní písemnou práci

Pracovní sešit - 1. část 4. lekce

Prosinec

Učivo:

4. lekce - 1. část z učebnice 

4. lekce - pracovní sešit

Vánoční tradice v Rusku

Domácí úkoly:

Umět slovíčka 4. lekce

Listopad

Učivo:

Učebnice: 

3. lekce str. 25 - 37

Pracovní sešit:

3. lekce str. 25 - 33

Nová slovní zásoba a vazby:

z pracovního sešitu str. 33

Čtvrtletní písemná práce z RJ v úterý 14. 11.

z probraného učiva 1. - 3. lekce II. dílu učebnice Poechali

Domácí úkoly:

Na pátek 1. 12.

Rozhovory na téma: Já a moje rodina

Text v učebnici str. 36

Na pondělí 27. 11.

Četba a porozumění textu 

v učebnici na str. 36 - Vlk a zajíc