Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 8.A

Vyučující: Mgr. Denisa Třešňáková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát hned v hodině následující.

TESTY:   19.11. Opěrná soustava

PROBRANÉ UČIVO:

ZÁŘÍ - Úvod do biologie člověka

         - Vývoj člověka

         - Variabilita člověka

         - Stavba živočišné buňky

ŘÍJEN - Tkáně

           - Orgán + orgánové soustavy

           - Opěrná soustava = kostra

           - Stavba kosti, růst kostí, spojení kostí

           - Kostra hlavy + kostra trupu

LISTOPAD - Kostra končetin

                  - Svalová soustava