Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 8.A

Vyučující:  Mgr. Denisa Třešňáková