Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

14.3.2018
Úprava výrazů na součin vytýkáním před závorku a pomocí vzorců, PS str. 119 až 129

28.2.2018

Užití vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu, PS od str. 123, uč. str. 57-58

22.2.2018
Ukončili jsme násobení a dělení celistvých výrazů (PS str. 110 až 118). V úterý 27.2. bude z tohoto učiva test.

14.2.2018
Ukončili jsme sčítání a odčítání celistvých výrazů (PS str. 104 až 108). Zítra bude z tohoto učiva test.
 

30.1.2018
Začali jsme kapitolu Sčítání a odčítání celistvých výrazů (PS str. 104), ve čtvrtek budeme psát malý test z dosud probraného učiva této kapitoly, zejména ze stran 106 - 107 v pracovním sešitě.

 

9.1.2018
Ukončili jsme učivo o Pythagorově větě a začali nové učivo o výrazech (PS str. 98).
V úterý 16.1. budeme psát kontrolní písemnou práci, ve které budou příklady z tohoto učiva: 
- druhá a třetí mocnina a odmocnina
- Pythagorova věta
- výrazy (pouze zápis výrazu)
 

6.12.2017
Ukončili jsme třetí mocninu a odmocninu a začali učivo o Pythagorově větě (uč. od str. 59, PS od str. 77).

 

29.11.2017
Zítra dokončíme učivo o druhé odmocnině (PS str. 63 až 65). V pátek bude z tohoto učiva test.

 

27.11.2017
Počítáme s druhou odmocninou (PS str. 59 až 64, uč. str. 53 až 56).

 

10.11.2017
V úterý 14.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí, ve které budou příklady z tohoto učiva:
- početní operace s celými čísly (kladnými a zápornými)
- počítání se zlomky (složený zlomek)
- objem a povrch kvádru a krychle
- poměr
- měřítko plánu a mapy
- trojčlenka
- procenta
- středová a osová souměrnost

 

3.11.2017
Opakujeme procenta a promile - PS str. 42 až 50.

 

24.10.2017
Ukončili jsme opakování učiva o poměru a měřítku plánu a mapy, v pondělí 30.10. bude z tohoto učiva test. Doporučuji projít si v pracovním sešitě příklady ze stran 34 až 37.
 

11.10.2017
Opakujeme středovou a osovou souměrnost ( PS str. 23 - 26).

12.9.2017

Ve čtvrtek budeme psát test z úvodní kapitoly opakování početních operací s celými a racionálními čísly (PS str. 1 až 12)

26.9.2017
Opakujeme objemy a povrchy těles a převody jednotek objemu (PS od str.18)