Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Opakování: poměr, měřítko mapy, trojčlenka (PS str. 33 až 41).

Ve čtvrtek 1.11. bude test z poměru a měřítka mapy (PS str. 33 až 37).

5.11.2018
Opakujeme procenta a promile - PS str. 42 až 49.
V pondělí 12.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za první čtvrtletí z tohoto učiva:
- sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel (kladných i záporných)
- počítání se zlomky, složený zlomek
- objem a povrch těles (krychle, kvádr, hranol)
- poměr
- měřítko plánu a mapy
- trojčlenka
- procenta

 

16.11.2018
V pondělí 19.11. budeme psát test na druhou mocninu (PS str. 52 až 57)

26.11.2018
Probíráme druhou odmocninu (PS str. 58 až 65). Ve čtvrtek 29 11. bude z tohoto učiva test. 

18.12.2018
Probíráme Pythagorovu větu (PS str.77 až 83). Po Vánocích budeme pokračovat slovními úlohami s využitím Pythagorovy věty ve druhém dílu pracovního sešitu.

4.1.2019
V pátek 11.1. budeme psát pololetní písemnou práci z tohoto učiva:
- procenta
- Pythagorova věta v rovině, prostoru i praxi
- druhá a třetí mocnina a odmocnina
PS str. 42 až 97