Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

Kontrolní písemná práce za 4. čtvrtletí bude v pondělí 11.6. z tohoto učiva:
- výrazy s proměnnou (početní operace)
- konstrukce tečen ke kružnici
- obsah a obvod kruhu
- povrch a objem válce

 

30.5.2018
Probíráme výpočet povrchu a objemu válce (PS str. 199 až 205, 208). V pondělí 4.6. bude z tohoto učiva test.

11.5.2018
Probíráme učivo o kruhu a kružnici (uč. str. 79 až 85 a 90 až 93, PS str. 174 až 176 a 187 až 191).
 

20.4.2018
Pokračujeme v počítání slovních úloh pomocí rovnic. Začali jsme slovní úlohy "koláčového typu" (PS od str. 154)

 

Kontrolní písemná práce za 3. čtvrtletí bude v úterý 17.4. z tohoto učiva:
- násobení a dělení mnohočlenů (PS str. 113 - 114)
- druhá mocnina dvojčlenu - vzorce (a+b)2 a (a-b) (PS str. 123)
- rozklad výrazů na součin vytýkáním nebo podle vzorců (PS str. 122, 124, 126, 127)
- řešení rovnic se závorkami a zlomky (PS str. 138, 139, 144, 145, 147)
- slovní úloha na rovnici (PS str. 148 - 151 + pracovní list)

 

26.3.2018
Probíráme rovnice (uč. str. 31 až 34, PS str. 136 až 139). Zítra začneme řešit rovnice se zlomkem (PS od str. 142).

 

14.3.2018
Úprava výrazů na součin vytýkáním před závorku a pomocí vzorců, PS str. 119 až 129

28.2.2018

Užití vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu, PS od str. 123, uč. str. 57-58

22.2.2018
Ukončili jsme násobení a dělení celistvých výrazů (PS str. 110 až 118). V úterý 27.2. bude z tohoto učiva test.

14.2.2018
Ukončili jsme sčítání a odčítání celistvých výrazů (PS str. 104 až 108). Zítra bude z tohoto učiva test.
 

30.1.2018
Začali jsme kapitolu Sčítání a odčítání celistvých výrazů (PS str. 104), ve čtvrtek budeme psát malý test z dosud probraného učiva této kapitoly, zejména ze stran 106 - 107 v pracovním sešitě.

 

9.1.2018
Ukončili jsme učivo o Pythagorově větě a začali nové učivo o výrazech (PS str. 98).
V úterý 16.1. budeme psát kontrolní písemnou práci, ve které budou příklady z tohoto učiva: 
- druhá a třetí mocnina a odmocnina
- Pythagorova věta
- výrazy (pouze zápis výrazu)
 

6.12.2017
Ukončili jsme třetí mocninu a odmocninu a začali učivo o Pythagorově větě (uč. od str. 59, PS od str. 77).

 

29.11.2017
Zítra dokončíme učivo o druhé odmocnině (PS str. 63 až 65). V pátek bude z tohoto učiva test.

 

27.11.2017
Počítáme s druhou odmocninou (PS str. 59 až 64, uč. str. 53 až 56).

 

10.11.2017
V úterý 14.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí, ve které budou příklady z tohoto učiva:
- početní operace s celými čísly (kladnými a zápornými)
- počítání se zlomky (složený zlomek)
- objem a povrch kvádru a krychle
- poměr
- měřítko plánu a mapy
- trojčlenka
- procenta
- středová a osová souměrnost

 

3.11.2017
Opakujeme procenta a promile - PS str. 42 až 50.

 

24.10.2017
Ukončili jsme opakování učiva o poměru a měřítku plánu a mapy, v pondělí 30.10. bude z tohoto učiva test. Doporučuji projít si v pracovním sešitě příklady ze stran 34 až 37.
 

11.10.2017
Opakujeme středovou a osovou souměrnost ( PS str. 23 - 26).

12.9.2017

Ve čtvrtek budeme psát test z úvodní kapitoly opakování početních operací s celými a racionálními čísly (PS str. 1 až 12)

26.9.2017
Opakujeme objemy a povrchy těles a převody jednotek objemu (PS od str.18)