Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Opakování: poměr, měřítko mapy, trojčlenka (PS str. 33 až 41).

Ve čtvrtek 1.11. bude test z poměru a měřítka mapy (PS str. 33 až 37).

5.11.2018
Opakujeme procenta a promile - PS str. 42 až 49.
V pondělí 12.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za první čtvrtletí z tohoto učiva:
- sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel (kladných i záporných)
- počítání se zlomky, složený zlomek
- objem a povrch těles (krychle, kvádr, hranol)
- poměr
- měřítko plánu a mapy
- trojčlenka
- procenta