Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 8.A

Vyučující: Šárka Konečná

SEZNAM POVINNÉ ČETBY KE STAŽENÍ ZDE.

TVORBA REFERÁTŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

- hledáme zajímavosti k dané osobě (není potřeba zdůrazňovat datum narození a úmrtí - není u autorů zase tak podstatné)

- referát se nečte, ale prezentuje (je vhodné si referát natrénovat - sami si jej doma řekněte nahlas - zlepšuje to výsledný projev)

- každý žák bude mít nachystanou PREZENTACI V POWERPOINTU, WORDU, PDF či obdobném programu, kde budou zejména fotografie a nejdůležitější fakta

- POZOR na pravopisné chyby v prezentaci

- na závěr je nutné vždy uvést ZDROJE, ze kterých bylo čerpáno (musí být nejméně 2)

 1. Josef Dobrovský                                                                       
 2. Václav Matěj Kramerius                                                        
 3. Počátky českého divadla (divadlo v Kotcích, Bouda, Prozatímní divadlo)         
 4. Josef Jungmann                                                                       
 5. Václav Kliment Klicpera                                                         
 6. Národní divadlo                                                                        
 7. Pavel Josef Šafařík                                                                   
 8. František Palacký                                                                     
 9. Jan Kollár                                                                                     
 10. František Ladislav Čelakovský                                           
 11. Rukopis královedvorský a zelenohorský                      
 12. Josef Kajetán Tyl                                                                    
 13. Karel Jaromír Erben                                                              
 14. Karel Sabina                                                                             
 15. Karel Hynek Mácha                                                               

LISTOPAD

 • Národní obrození

ŘÍJEN

 • Světový romantismus

ZÁŘÍ

 • Klasicismus
 • Osvícenství
 • Preromantismus

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÉMU DENÍKU

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2018/2019 čtyři záznamy. Tři knihy si žák vybere ze seznamu povinné četby, jeden zápis sepíše žák z knihy, kterou rád čte ve svém volném čase.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termín je ovšem v pátek 4. ledna 2018. Pro druhé pololetí je poslední termín v pátek 10. května 2019.

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že máte pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí.

Vyjadřujeme se pouze k těm bodům osnovy, ke kterým máme co říct.

 • Př. Co bys na příběhu změnil? Nepiš odpověď: Neměnil bych nic.

Obsah knihy pište velmi stručně, rozepište se hlavně u dalších bodů osnovy.

Pokud si vyberete např. Staré řecké báje a pověsti, napište obsah 3 bájí, v ostatních otázkách se vyjadřujete k celému souboru.

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ. Můžete podtrhávat důležité informace nebo volit různé barvy. Snažte se psát BEZ CHYB, nebo si nechte záznam zkontrolovat od rodičů.

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.

Osnovu čtenářského deníku můžete stáhnout zde

Příklad vyplněného čtenářského deníku naleznete zde.