Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 8.A

Vyučující: Mgr. Irena Vaníčková

             VŠEM PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY, ODPOČIŇTE SI A NABERTE HODNĚ SIL DO POSLEDNÍHO ROKU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE!

12.-16.6. Oprava KPP

                souhrnné opakování učiva

                souhrnné opakování konverzačních témat

Kontrolní písemná práce - čt 8.6.

- Passé Composé

- Ukazovaní zájmena (Pronoms démonstratifs)

- Samostatná zájmena (Pronoms personnel indépendants)

- Mapa Francie

 

5.-9.6.  Opakování na KPP

 

29.5.-2.6.  Samostatná zájmena

                  Géographie de la France

22.-26.5.   Předmětová slovesa

                 opak. tvoření Passé composé

                 

                  vidéo : La géographie de la France

 

Ve čtvrtke 25.5. test na předmětová slovesa ( téléphoner de...).

  

 15.-19.5.  Předmětová slovesa

                 "Fetes en France"

                    !! Opět  test na passé composé - ve čtvrtek 18.5.

 

 9.-12.5.    Ukazovací zájmena

                 Ve čt 11.5. test na Passé composé.

  2.-5-5-     Opakování minulého času (test)

                  Ukazovací zájmena (Pronoms démonstratifs)

 

 24.-28.4.  Passé composé (slovesa pohybu)

 Průběžná cvičení na známky každou hodinu...

18.-21.4.   Passé composé (Minulý složený čas)

                !! "slovesa z domečku" -test v úterý 25.4.

                Zopakujte si tvoření vět v min. čase od sloves 1.slovesné třídy . (zápis ze čtvrtka)

                 video :  Paris (Edith Piaf)

10.-12.4.   Oprava písemné práce

                 Paques (Velikonoce)

3.-7.4.        Opakování na písemnou práci

27.-31.3.    zvratná slovesa

                  tvoření souvětí (spojky)

                  appartement

                  

   20.-24.3. spojky

                  Appartement

                   zvratná zájmena (se reposer, se lever, s ´appeler)

    Ve čtvrtek testík na spojky (překlad souvětí).

     v pondělí  testík na slovíčka z tem. okruhu "Bydlení".

 

 Čtvrtletní písemná práce ve čtvrtek 6.4.

obsah: Dělivý člen

              stupňování příd.jmen

              beau,nouveau,vieux

              spojky

              zvratná slovesa

             le temps

slovíčka z tem.okruhu Aliments, Appartement

 

                 Po jarních prázdninách zkouším čtení a překlad textu o počasí a vybírám si tabulky s týdenním přehledem počasí. Zopakujte si spojky (viz zápis v sešitě).

   6.-10.3.    Temps -porozumění textu

                    Ve čtvrtek test na "beau, nouveau,vieux".

  27.2.-3.3.  Temps (Počasí)

                   beau, nouveau,vieux

                   opak. Futur proche

 

Ve čtvrtek 2.3. test na slovíčka z tem.okruhu "Počasí".

V pondělí 6.3.  si můžete napsat opravný test na stupňování příd.jmen.

  20.-24.2.  opak. sloves "Comprendre,apprendre"

                   opak. stupňování příd.jmen

                   neprav. adj. "beau, nouveau,vieux"

                   Le temps (Počasí)

  Ve čtvrtek 23.2. test  -předložky, stupńování příd.jmen.

 13.-17.2    LVK (samostatná práce)

 6.-10.2.       le menu

                     slovesa "boire,manger"

                     opak. stupňování příd.jmen

        

30.1.-2.2.     V úterý 31.1. test na slovíčka z tem. okruhu "Vetements" ( oblečení)

                    s ´habiller, mettre

                    dělivý člen (opak.)

                     Repas  /+  manger, boire, prendre/

23.-27.1.    en train de - opak.

                  vetements -opak.učiva

                  s ´habiller, mettre

                  dělivý člen 

               

ve čt 26.1.2017  test na příd.jména

 

  16.-20.1.  KPP , oprava písemné práce

                            "etre en train de"

                            Vetements

 Témata pololetní pís.práce:

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z FRANCOUZŠTINY  ÚT  17.1.

 -nepravidelná slovesa

- futur proche

- futur simple

- přídavná jména /viz slovíčka/ + barvy

- přivlastňovací   zájmena

 

+ určování hodin, části těla, dopravní prostředky, město, oblečení

 

9.-13.1.   "savoir"

                opak. Futur simple a Futur proche

                nepravidelné tvoření Futur  simple

                Vetement (Oblečení)

 

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE SE BUDE PSÁT V ÚTERÝ 17.1., TÉMATA BUDOU UPŘESNĚNA V PONDĚLÍ 9.1.

          3.-6.1.     nepravidelná slovesa  "finir, chosir, vouloir, pouvoir"

                         V úterý 11.1. test na nepravidelná slovesa

        19.-20.12.  Futur simple

        12.-16.12.  Hodiny

                          Futur simple -jednoduchý budoucí čas /úkol/

                          opak. Sensations - v pondělí 19.12. na tohle učivo test

                          Vánoční koledy

         5.-9.12.   Určování hodin ("Quelle heure est-il?")- !! samostatně si zopakovat teorii o určování hodin (uč. s 94 nahoře + zapsat ve větách čas k 6 ciferníkům                                                                                                      (kopie)

                        Sensations  -opak.

                         sloveso "dire" 

                    

       28.11.-2.12.  v pondělí 28.11. test: prendre + dopravní prostředky, předložky, sloveso "lire", slovesa, na něž jste naposledy nedostali dobré známky -oprava?

                Parties du corps humain -opak.

                Directions -orientace na mapě

                Sensations -vyjádření pocitů

                 poeme "Le Pere Noel"

V pondělí 5.12. test na části těla

       22.-25.11.  Prépositions de la place

                         neprav. sloveso  "lire" (opak.)

                         výrazy množství (opak.)

                         Les moyens de transport (dopravní prostředky) + užití slovesa "prendre"

                         Parties du visage (Části obličeje) - opak.

 

       14.-16.11.   KPP

                          oprava písemné práce

                 DÚ na 21.11. - neprav.sloveso  "prendre" -opak.

                                       - nová slovesa

FJ   7.-11.11.   opakování na písemnou práci

                        předložky místa

obsah čtvrtletní pís.práce

FJ  8.A – 14.11.

- slovíčka

- zopakovaná nepravidelná slovesa

- impératif  (rozkaz –zákaz)

-  futur proche

- régions

-il y a

- přivl. zájmena

 - jours, mois, date

 + konverzace

FJ  31.10.-4.11.  Rozkaz, zákaz -  test.

                           Blízký budoucí čas -procvičování učiva

                           Přivlastňovací zájmena -procvičování učiva

dú -cvičení na Futur proche

V pondělí a v úterý -testy na přivl.zájmena a na blízký bud.č. -sami si vyberte, kdy co chcete individuálně psát.  Alice píše test na regiony - absence.

FJ  24.-25.10.    Tvoření zákazu

                           La ville

                           Předložky místa

                          Přivlastňovací zájmena  - opakování

FJ   17.-21.10.   Rozkazovací způsob (Impératif)

                         La ville -co najdeme ve městě

                        V úterý 18.10. test na regiony.

                            

FJ 10.-14.10.      sloveso "aller" (opak.)

                            porozumění textu, práce se slovníky

                           opak vazby "il y a "

                            opak . regionů

                   Ve čt 13.10. test na  "etre,avoir, faire,aller"

                

FJ 3.-10.10.  -    opak. sloves 1.tř.slovesné -ve čt 6.10. test

                     -    opak. slovesa "faire" + záliby a činnost"

                     -     opak. La famille

FJ    26.-30.9.  - číslovky

                        - Quel age as-tu? (Kolik je ti let?)

                        -rodina (la Famille)

                    OPAKUJTE SI     - regiony Francie

                                               - slovesa 1.slovesné třídy

                                               -číslovky

 

FJ   19.-23.9. 

                      - číslovky 0-100

                      -slovesa 1.tř.slovesné "parler"

 

FJ   12.-16.9.   -  vazba "C ´est,ce sont"

                        - množné číslo podst.jmen (opak.)

                        - neurčitý  a určitý člen

                        -procvičování sloves "etre, avoir"(+ - )

                        - sloveso "avoir"  v záporu "užití "de"

                        - tvoření otázky (opak.)

                        konv.  školní pomůcky (Matériel scolaire) ( opak.)

!! Ve čtvrtek 22.9. se bude psát test na slovesa "etre, avoir"  + - ?

                         

FJ  4.-9.9. 

opakujeme abecedu, pozdravy   - V PONDĚLÍ 12.9.  test na tohle učivo

opakujte si časování sloves  "etre" a "avoir"