Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 8.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Září

Opakování - raný středověk

Opakování - vrcholný středověk

Učivo: Pozdní středověk

České království za Jagellonců

Pracovní sešit str. 42-46

Písemná práce 25. 9.:

Data a události raného středověku

Podle sešitu dějepisu

 

Říjen

Objevné plavby

Humanismus a renesance

Habsburkové na českém trůně

Evropa na počátku novověku

Pracovní sešit str. 47-65