Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 8.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Květen

Učebnici dějepisu jsou žáci povinni nosit domů k naučení učiva.

V úterý 22. 5.  - test - Velká francouzská revoluce

Duben

Učebnici dějepisu jsou žáci povinni nosit domů k naučení učiva.

Vznik USA

Občanská válka v USA - válka Severu X Jihu

Velká francouzská revolucce

Test v úterý 24. 4.

Vznik USA - z učebnice a pracovního sešitu

 

Březen

Učebnici dějepisu jsou žáci povinni nosit domů k naučení učiva.

Učivo:

Habsburská monarchie v době osvícenství

Východní Evropa v 18. století

Vznik USA

Učebnice: str. 25-33

Pracovní sešit: 12-17

Domácí úkoly:

Opakování - Habsburská monarchie

podle prac. sešitu a poznámek

na úterý 27. 3.

 

Únor

Učivo:

Habsburkové po 30 leté válce

Baroko

Učebnice str. 14 - 24

 

Domácí úkoly:

Na pátek 2. 3

Pracovní sešit str. 9/cv. 5,6,7

Na úterý 20.2. - test

- PS str.5/cv.3 - vysvětlit pojmy

- PS str.6/cv. 9 - z učebnice str. 15-17

 

Na čtvrtek 15. 2. - test

- opakování - prac. sešit str. 2/3 a str. 3/ot. 1-15

 

Leden

Učivo:

Evropa na počátku novověku

Španělsko, Anglie, Francie

Evropa po 30 leté válce

Podle učebnice Novověk - str. 12-17

Pracovnní sešit str. 4-7

 

Prosinec

Učivo:

Reformace, protestantské církve

Humanismus

Renesance

- podle přiložených materiálů a učebnice

Domácí úkoly - během celého prosince:

Oprava posledního testu - ústní zkoušení 

 

Listopad

Učivo:

České království za Jagellonců

Objevné plavby

Náboženská reformace

Pracovní sešit: str. 44 - 53

Učebnice: Středověk str. 7 - 27

Domácí úkoly:

Na čtvrtek 30. 11.

Přečíst si učivo v učebnici na str. 11-15

Opakování na úterý 28. 11. - ústně, písemně:

Data, události a vládnoucí rody podle zápisu v sešitě