Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 8.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

 

Leden

Habsburkové po 30 leté válce

Války s Osmanskou říší

Válka o španělské dědictví

Války o rakouské dědictví

Baroko

Učebnice str. 14-24

Pracovní sešit str. 5-11

 

Prosinec 

České země po 30 leté válce

Nové evropské velmoci

Zakládání manufaktur

Učebnice str. 12-13

Pracovní sešit str. 2-4

 

Listopad

Nástup Habsburků

Protihabsburské povstání

30 letá válka

Evropa po 30 leté válce

Vznik Pruského království

Učebnice str. 6-12