Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Člověk a svět práce 8.A

Vyučující: Mgr. Denisa Třešňáková a Dominik Pavlů

Žáci budou mít pracovní obuv i oblečení (možnost zašpinění se v souvislosti s prací na školní zahradě nebo ve školní dílně). Zašpinění nebo poškození normálního oblečení pouze na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.