Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Člověk a svět práce 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová a Mgr. Dominik Pavlů