Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Chemie 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

30.5.2018
Probíráme Hydroxidy (uč. str. 68 až 69).

11.5.2018
Probíráme Oxidy (uč. str. 65 až 66).
 

20.4.2018
Začali jsme kapitolu o oxidech - uč. od str. 64

11.4.2018
Názvosloví halogenidů - v pondělí 16.4. bude z tohoto učiva test.
Zadání projektu Kovy zde, termín odevzdání: 2.5.

26.3.2018
Dvouprvkové sloučeniny - halogenidy (uč str. 61 až 63).

14.3.2018
Ukončili jsme učivo o kovech, uč. str. 55 až 60. Ve středu 21.3. bude z tohoto učiva test.

28.2.2018
Polokovy, kovy - uč. str. 54 až 56. V pondělí bude test z nekovů a polokovů - uč. str. 52 až 54.

14.2.2018
Probíráme kapitolu o chemických prvcích (uč. od str. 46). Příští hodinu (v pondělí) bude test z první části této kapitoly (str. 46 až 50).

6.12.2017
Ionty, iontové sloučeniny - uč. str. 36 - 37.

29.11.2017
Pokračovali jsme v učivu o chemické vazbě (uč. str. 34). Do příští hodiny (pondělí) budou žáci umět značky všech prvků z tabulky na str. 32. K poslednímu sloupci jsme si přidali chrom Cr. Budeme psát test ze všech tří sloupců tabulky.
 

27.11.2017
Zadání projektu Voda zde. Termín odevzdání je 4.12.

 

11.10.2017
Pokračujeme v učivu o směsích kapitolou Oddělování složek směsí.