Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 8.A

Vyučující: Mgr. Šárka Konečná

17. 9. - 21. 9.

  • Po - diktát na skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem
  • Druhy vedlejších vět

10. 9. - 14. 9.

  • Po - diktát (skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem)
  • St - test na klasicismus
  • Větné členy
  • Druhy vedlejších vět