Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 8.A

Vyučující: Šárka Konečná

19. 11. - 23. 11.

 • Po - diktát na slova přejatá (zelená brožura str. 37 a 39)
 • tvarosloví - opakování (slovní druhy, podstatná a přídavná jména)
 • St - zkoušení na romantismus, Národní obrození - úvod (bez Dobrovského)
 • Čt - domácí úkol slohová práce Jsem vánoční baňka
 • Čt - mluvní cvičení

12. 11. - 16. 11.

 • Po - diktát na shodu přísudku s podmětem + zdvojené souhlásky
 • slova přejatá a jejich pravopis
 • tvarosloví
 • St - zkoušení na romantismus
 • Čt - mluvní cvičení

5. 11. - 9. 11.

 • Po - diktát na zdvojené souhlásky (projděte si pracovní list, naučte se, jak se jednotlivá slova píší)
 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci (Pracovní list z pondělí 5. 11. ke stažení zde.)
 • Út - čtvrtletní písemná práce
 • St - test na romantismus
 • Národní obrození

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (ÚTERÝ 6. LISTOPADU 2018)

 • větné členy
 • druhy vedlejších vět
 • s, z, vz
 • útvary národního jazyka (slang, obecná čeština, spisovná čeština, argot, profesionalismy,...)
 • čeština jako jazyk slovanský
 • stavba slova
 • obohacování slovní zásoby (odvozování, skládání, zkracování, nová sousloví, nový význam slov)
 • zkratky, slova zkratková
 • archaismy, historismy, neologismy

29. 10. - 2. 11.

 • St - zkoušení; hodina mluvnice, druhá hodina literatura
 • St - zkoušení z literatury (preromantismus a romantismus (německý, francouzský, ruský)

22. 10. - 23. 10.

 • Po - diktát na s, z, vz
 • Út - test na druhy vedlejších vět
 • St - zkoušení z literatury (osvícenství, preromantismus, romantismus v Německu a Francii)
 • Nauka o tvoření slov