Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 8.A

Vyučující: Šárka Konečná

14. 1. - 18. 1.

 • Po - diktát na skloňování přídavných a podstatných jmen
 • skloňování zájmen týž a tentýž
 • St - obě hodiny literatura, zkoušení 2. fáze NO a J. K. Tyl
 • St - recitace

7. 1. - 11. 1.

 • Po - diktát na skloňování podstatných jmen
 • opakování zájmen
 • opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • St - jedna hodina mluvnice, druhá hodina literatura (recitace, referáty - J. K. Tyl, Národní divadlo)

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (STŘEDA 9. LEDNA 2019)

 • slova přejatá a jejich pravopis
 • skloňování obecných slov přejatých
 • skloňování cizích vlastních jmen
 • zdvojené souhlásky
 • slovní druhy
 • podstatná jména (mluvnické kategorie; pomnožná, hromadná, látková; správné skloňování)
 • velká písmena
 • přídavná jména (mluvnické kategorie, množné číslo přídavných jmen, stupňování přídavných jmen)
 • druhy zájmen
 • skloňování zájmen

31. 12. - 4. 1.

 • výklad
 • PÁ - ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

17. 12. - 21. 12.

 • opakování přídavných jmen
 • opakování zájmen

10. 12. - 14. 12.

 • Po - diktát na velká písmena
 • Út - test na obecná jména přejatá
 • skloňování vlastních jmen cizího původu
 • St - 2. fáze NO + vybraní jedinci recitace Kytice

3. 12. - 7. 12.

 • Po - diktát na vzory podstatných jmen
 • Út - test na velká písmena
 • skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen
 • St - 1 hodina mluvnice, 1 hodina literatury + zkoušení na 1. a 2. fázi národního obrození
 • Čt - mluvní cvičení

26. 11. - 30. 11.

 • Po - diktát na slova přejatá (brožurka str. 37, 38, 39) + vysvětlení cizích slov, použití cizích slov ve větě
 • Út - test na slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • tvarosloví - opakování (podstatná jména, přídavná jména)
 • St - test na 1. fázi národního obrození
 • Čt - mluvní cvičení

19. 11. - 23. 11.

 • Po - diktát na slova přejatá (zelená brožura str. 37 a 39)
 • tvarosloví - opakování (slovní druhy, podstatná a přídavná jména)
 • St - zkoušení na romantismus, Národní obrození - úvod (bez Dobrovského)
 • Čt - domácí úkol slohová práce Jsem vánoční baňka
 • Čt - mluvní cvičení

12. 11. - 16. 11.

 • Po - diktát na shodu přísudku s podmětem + zdvojené souhlásky
 • slova přejatá a jejich pravopis
 • tvarosloví
 • St - zkoušení na romantismus
 • Čt - mluvní cvičení

5. 11. - 9. 11.

 • Po - diktát na zdvojené souhlásky (projděte si pracovní list, naučte se, jak se jednotlivá slova píší)
 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci (Pracovní list z pondělí 5. 11. ke stažení zde.)
 • Út - čtvrtletní písemná práce
 • St - test na romantismus
 • Národní obrození

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (ÚTERÝ 6. LISTOPADU 2018)

 • větné členy
 • druhy vedlejších vět
 • s, z, vz
 • útvary národního jazyka (slang, obecná čeština, spisovná čeština, argot, profesionalismy,...)
 • čeština jako jazyk slovanský
 • stavba slova
 • obohacování slovní zásoby (odvozování, skládání, zkracování, nová sousloví, nový význam slov)
 • zkratky, slova zkratková
 • archaismy, historismy, neologismy

29. 10. - 2. 11.

 • St - zkoušení; hodina mluvnice, druhá hodina literatura
 • St - zkoušení z literatury (preromantismus a romantismus (německý, francouzský, ruský)

22. 10. - 23. 10.

 • Po - diktát na s, z, vz
 • Út - test na druhy vedlejších vět
 • St - zkoušení z literatury (osvícenství, preromantismus, romantismus v Německu a Francii)
 • Nauka o tvoření slov