Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anglický jazyk 8.A

Vyučující: Šárka Konečná

11. 6. - 15. 6.

 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • Articles
 • St - závěrečná písemná práce
 • Uzavírání klasifikace

Čtvrtletní písemná práce (STŘEDA 13. ČERVNA 2018)

 • Slovní zásoba 3. a 4. lekce a poloviny 5. lekce (5A + B + C)
 • should x might
 • vztažné věty (relative clauses)
 • At the doctor’s
 • Vyjádření souhlasu a nesouhlasu (Agreeing and disagreeing)
 • sloveso + ing nebo infinitiv
 • přídavné jméno + ed nebo ing
 • Popis obrázku
 • Ordering meal
 • Členy (Articles)

4. 6. - 8. 6.

 • Asking people to do things
 • Dokončení 4. lekce
 • Členy (Articles)
 • Začátek 5. lekce

28. 5. - 1. 6.

 • Přídavná jména s -ed nebo -ing
 • Kids - The customer
 • Asking people to do things
 • St - test na popis obrázku + přídavná jména s -ed nebo -ing
 • Dokončení 4. lekce

21. 5. - 25. 5.

 • Slovesné vzorce
 • Přídavné jméno s -ed nebo -ing
 • Čt - test na verb patterns
 • Přídavná jména s -ed nebo -ing

14. 5. - 18. 5.

 • Út - test na slovíčka (4A + B) + součástí testu bude i překlad sloves ze zelené tabulky v učebnici)
 • Slovesné vzorce (verb patterns = sloveso + ing nebo infinitiv)

7. 5. - 11. 5.

 • Čt - test na 3. lekci
 • Začátek 4. lekce
 • sloveso + ing nebo infinitiv
 • 15. 5. 2018 - test na slovíčka 4 A + B

30. 4. - 4. 5.

 • Vyjádření souhlasu a nesouhlasu (agreeing and disagreeing)
 • Dokončení 3. lekce

23. 4. - 27. 4.

 • should x might
 • Kids (učebnice str. 38 - 39)
 • Vyjádření souhlasu a nesouhlasu (agreeing and disagreeing)
 • St - test na should x might + relative clauses

16.4. - 20. 4.

 • Looking after yourself
 • should x might
 • relative clauses
 • At the doctor´s
 • Pá - Vocabulary test (3C + D)

9. 4. - 13. 4.

 • opakování na čtvrtletní práci
 • should x might
 • relative clauses

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (12. DUBNA 2018)

 • slovíčka 2. a 3. lekce
 • části těla
 • vztažné věty (relative clauses - who x which; skládání vět)
 • present perfect (been x gone, since x for)
 • past simple x present perfect
 • question tags
 • čtenÍ

2. 4. - 6. 4.

 • Vztažné věty
 • should x might
 • Looking after yourself (učebnice str. 36)

26. 3. - 30. 3.

 • Vztažné věty
 • Easter

19. 3. - 23. 3.

 • Parts of the body
 • Vztažné věty (Relative clauses)
 • St - test na slovíčka (3A + 3B)
 • should x might

12. 3. - 16. 3.

 • Present perfect x past simple
 • Question tags
 • Čt - závěrečný test na 2. lekci
 • Začátek 3. lekce

5. 3. - 9. 3.

 • Present perfect x Past simple
 • Question tags
 • Culture
 • Dokončení 2. lekce
 • Během dalšího týdne závěrečný test na 2. lekci

26. 2. - 2. 3.

 • Present perfect x Past simple
 • Luke´s in trouble (uč. str.26 - 27)

19. 2. - 23. 2.

 • Present perfect x Past continuous
 • Fame (uč. str. 24)
 • St - odevzdání projektu My favourite famous person + prezentace projektu
  • Žáci odevzdají ve středu svůj projekt na slavnou osobnost. Zároveň si připraví 10 - 15 vět, ve kterých jimi vybranou postavu představí. Délka ústního referátu max 2 minuty na osobu.

PROJEKT MY FAVOURITE FAMOUS PERSON

 • Projekt bude odevzdán na tvrdém papíře velikosti A4.
 • Musí obsahovat fotografii vámi vybrané osoby, její životopis, zajímavosti, ...
 • Nezapomeňte zmínit, proč je osoba slavná, např. jaké slavné písničky složila, nazpívala, jaké filmy natočila, ....
 • TERMÍN ODEVZDÁNÍ: STŘEDA 21. ÚNORA 2017

12. 2. - 16. 2.

 • Kdo nepsal test na slovíčka, napíše si je hned v úterý po prázdninách (2A + B + C + D + Culture).
 • St - test na předpřítomný čas (nezapomeňte na gone x been; since x for)
 • Present perfect - Past simple
 • Fame (uč. str. 24)
 • Vocabulary - nouns and adjectives (uč. str. 25)

29. 1. - 2. 2.

 • Út - test na slovíčka (2A + B + C + D + Culture) - seznam slovíček ke stažení zde
 • present perfect
 • since x for
 • Všem jsem zkontrolovala pracovní sešity - doplňte cvičení, která vám chybí.
 • present perfect x past simple

15. 1. - 19. 1.

 • Ukončení klasifikace
 • Úvod do druhé lekce
 • Present perfect

8. 1. - 12. 1.

 • Úvod do druhé lekce
 • Opakování na pololetní písemnou práci

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

 • Slovíčka 1. lekce
 • Oblečení a slovní zásoba spojená s ním
 • Minulý čas prostý a průběhový (past simple x past continuous)
 • used to / didn´t use to
 • Modální slovesa (should/shouldn´t; can/could; have to/must + zápor; did have to/could + zápor)

3. 1. - 5. 1. 2018

 • Culture
 • Ukončení 1.lekce

18. 12. - 22. 12. 2017

 • Modální slovesa
 • Vánoce

11. 12. - 15. 12.

 • Modální slovesa
 • Culture
 • Vánoce

4. 12. - 8. 12.

 • Kids
 • Everyday English
 • Modální slovesa (must, have to, should, could)

27. 11. - 1. 12.

 • Everyday English
 • Kids - uč. str. 14 a 15
 • DÚ - pracovní sešit 9/4
 • Pá - test na slovíčka (1D + Culture)

20. 11. - 24. 22.

 • Used to
 • Clothes
 • too/enough
 • Dokončení 1. lekce

13. 11. - 17. 11.

 • Út - test na slovní zásobu (část 1C)
 • Út - DÚ (učebnice str. 11/ cv. 6 - 3 věty s used to, 3 věty s didn´t use to)
 • Used to
 • Clothes

6. 11. - 10. 11.

 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • Minulý čas prostý a průběhový
 • Used to
 • Clothes
 • 14. listopadu - test na slovní zásobu - část 1C

1. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - 8. LISTOPADU

 • čas přítomný prostý a průběhový
 • statická slovesa (uč. str. 5)
 • will x going to
 • minulý čas prostý a průběhový
 • nepravidelná slovesa
 • materiály
 • čtení

30. 10. - 3. 11.

 • Minulý čas prostý a průběhový
 • St - test na nepravidelná slovesa (všechno, co umíme + begin, feel, leave, lose, pay, run, sit, tell, win, write)
 • used to

23.10. - 27. 10. 

 • Út - DÚ - pracovní list Past continuous (cv. 2 a 4)
 • Út - test na nepravidelná slovesa
 • Past simple x Past continuous
 • used to

16.10. - 20. 10.

 • Út - domácí úkol - prac. sešit 5/5
 • Past simple - nepravidelná slovesa
 • Past continuous
 • Čt - test na nepravidelná slovesa

9. 10. - 13. 10.

 • Út - domácí úkol (pracovní list WILL x GOING TO
 • 1. lekce
 • Pá - test na budoucí čas

2. 10. - 6. 10.

 • Út - DÚ (pracovní list present simple present continuous) - 10 vět
 • will x going to
 • Pá - test na slovíčka (Lekce 1, části A a B)

25. - 29. 9.

 • St - test na přítomný prostý a přítomný průběhový čas
 • Budoucí čas (will x going to)

18. 9. - 22. 9.

 • Opakování - přítomný čas prostý a průběhový
 • Stative verbs (TB p. 5)
 • Future tenses (will and going to)

11. 9. - 15. 9.

 • TB p. 4 - 5
 • opakování - spelling
 • opakování - přítomný čas prostý a průběhový
 • stative verbs (TB p. 5)