Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Ruský jazyk 7.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

 

Září

a) Předazbukové období:

1.-7. lekce - učebnice str. 7-20

Básničky, říkanky, písničky

Intonace, přízvuky

Pracovní sešit - str. 3-8 - ústně

b) První písmena: Oo, Kk, T t, Uu, V v:

8. lekce - učebnice str. 21-23

Pracovní sešit - str. 13 - 17 - písemně