Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 7.A

  Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát hned v hodině následující.

Testy:  12.3. Pavouci + sekáči (test + poznávačka)

Probrané učivo:

ZÁŘÍ - Vznik života na Zemi

         - Fotosyntéza a buněčné dýchání

         - Stavba buňky

         - Rostlinná X živočišná buňka

ŘÍJEN - Třídění organismů

            - Viry, Bakterie, Sinice

           - Jednobuněčné rostliny - řasy

           - Jednobuněčné houby - kvasinky

           - Jednobuněční živočichové - prvoci

LISTOPAD - Houby

                   - Vřevckovýtrusné houby - plísně

                   - Stopkovýtrusné houby

                   - Poznávání hub 

                   - Žahavci

                   - Ploštěnci

Prosinec - Hlísti

               - Měkkýši

Leden - Plži, mlži, hlavonožci

           - Kroužkovci

Únor - Kroužkovci

        - Členovci

Březen - Pavouci, sekáči

            - Štíři, roztoči