Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 7.A

 Vyučující: Mgr. Denisa Třešňáková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát hned v hodině následující.

Testy: 16.11. Poznávačka - houby 

Probrané učivo:

ZÁŘÍ - Vznik života na Zemi

         - Fotosyntéza a buněčné dýchání

         - Stavba buňky

         - Rostlinná X živočišná buňka

ŘÍJEN - Třídění organismů

            - Viry, Bakterie, Sinice

           - Jednobuněčné rostliny - řasy

           - Jednobuněčné houby - kvasinky

           - Jednobuněční živočichové - prvoci

LISTOPAD - Houby

                   - Vřevckovýtrusné houby - plísně

                   - Stopkovýtrusné houby

                   - Poznávání hub