Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Občanská výchova 7.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Červen

V pátek 8. 6. - beseda s farářem - otcem Novotným o křesťanství

a prohlídka kostela u naší školy - 11.50 - 13.30 hod.

Duben - květen

Slavné dny 

Osvobození Brna

Konec 2. svět. války v Evropě

Březen

Velikonoční tradice a zvyky

Dětská práva - Deklarace dětských práv

Školní řád

Únor

Projekty ke 100. výročí vzniku Československa - rok 1918

Osmička v dějinách naší země: 

1918, 1938, 1948, 1968

Leden

Státní zřízení ČR

Moc výkonná

Volba prezidenta ČR

Prosinec

14. 12. - Beseda s panem Worgotter o ván. tradicích v Německu a práci kuchaře

7. 12. - Od 18.30 - 20.00 - návštěva Planetária - pozorování noční oblohy - pro dobrovolníky 

Velká pochvala - přišlo nás 14  :-)

Vánoční tradice

Vánoční dílny

Školní vánoční jarmark

Listopad

- Význam státního svátku - 17. listopad

- Státní zřízení ČR - Moc soudní

- Ve středu 29. 11. beseda s doc. JUDr. Vojtěchem Šimíčkem, PhD,

  soudcem Ústavního soudu ČR - od 12.45 - 13.30 hod.