Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 7.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Opakování trojúhelníku - výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná (PS str. 42 až 45)

5.11.2018
Rozšiřování a krácení zlomků, zlomek v základním tvaru, porovnávání zlomků - PS str. 49 až 53.
Učivo pro přípravu na kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí (termín 14.11.):
- dělitelnost
- velikost úhlu ve stupních a minutách, sčítání a odčítání velikostí úhlů
- objem a povrch kvádru a krychle
- jednotky délky, hmotnosti a času
- rozšiřování, krácení a porovnánvání zlomků
- konstrukce trojúhelníku + střední příčky, těžnice, výšky, kružnice vepsaná a opsaná

 

16.11.2018
V pondělí 19.11. budeme psát test na rozšiřování a krácení zlomků (PS str. 50 - 52)

20.11. 2018
Ve středu 21.11. budeme psát test na porovnávání a uspořádání zlomků, zápis zlomku desetinným číslem a krácení zlomků na základní tvar (viz PS str. 51, 52, 55, 58, 59)

26.11.2018
Probíráme s čítání a odčítání zlomků a smíšených čísel (PS str. 61 až 70). Ve čtvrtek 29.11. bude z tohoto učiva test.

30.11.2018
Probíráme středovou souměrnost. Test z tohoto učiva bude ve středu 5.12. (viz PS str. 77 - 80). Ve středu si žáci přinesou druhý díl pracovního sešitu.

18.12.2018
Probrali jsme násobení a dělení racionálních čísel (PS str. 85 až 99). Po Vánocích se seznámíme se složenými zlomky.

4.1.2019
Ve čtvrtek 10.1. budeme psát pololetní písemnou práci z tohoto učiva:
- konstrukce trojúhelníku
- středová souměrnost
- veškeré početní operace se zlomky a smíšenými čísly: rozšiřování, krácení, porovnávání, uspořádání zlomků, dále sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků
PS str. 49 až 99

4.2.2019
Probíráme učivo o celých číslech, učebnice od str. 52, PS od str. 111. V pondělí budeme z tohoto učiva psát úvodní test (PS str. 111 až 116).

25.2.2019
Racionální čísla - uč. str. 79 - 88, PS str. 139 - 144.

11.3.2019
Stále opakujeme početní operace s racionálními čísly (PS str. 139 až 148, uč. str. 77 až 88). V pátek bude z tohoto učiva test. Začali jsme již také učivo o poměru (PS str. 149 až 152, uč. str. 89 až 91).