Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 7.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

Kontrolní písemná práce za 4. čtvrtletí bude ve středu 13.6. z tohoto učiva:
- procenta
- trojúhelník (obvod, obsah)
- lichoběžník (obvod, obsah)
- kosodélník (konstrukce, výška, obsah, obvod)
- hranol (povrch, objem)

 

 

30.5.2018
Probíráme procenta - výpočet procentové části (PS str. 205 až 209, 224 až 226 - jen příklady, které jsme počítali). Ve čtvrtek 31.5. bude z tohoto učiva test.

11.5.2018
Pokračujeme v učivu o lichoběžníku (uč. str. 113 až 116, PS str. 189 až 192).

20.4.2018
Začali jsme kapitolu o rovnoběžnících (uč. od str. 100, PS od str. 179). Naučili jsme se sestrojit kosodélník a narýsovat obě jeho výšky. Je nutné, aby děti nosily denně rýsovací potřeby. Příští týden se naučíme počítat obsah rovnoběžníku.

6.4.2018
Ve středu 11.4. budou žáci psát kontrolní písemnou práci za 3. čtvrtletí, ve které budou příklady z tohoto učiva:
- racionální čísla (číselná osa, porovnávání racionálních čísel - záporná, kladná, desetinná)
- sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel)
- poměr: úprava poměru na základní tvar, zmenšení, zvětšení čísla v daném poměru, rozdělení čísla v daném poměru)
- přímá a nepřímá úměrnost (tabulky, výpočet koeficientu, zápis rovnice)
- početní operace se zlomky - racionálními čísly
 

Řešení matematické olympiády zde.

26.3.2018
Ukončili jsme učivo o trojčlence (uč. str. 95 až 97, PS str. 166 až 171) - ve středu 4.dubna bude z tohoto učiva test!
Začali jsme měřítko plánu a mapy (PS str.173)
 

14.3.2018
- poměr
- pravoúhlá soustava souřadnic
- přímá úměrnost
Učebnice str. 89 až 93, PS str. 149 až 159

 

28.2.2018
Početní operace s racionálními čísly, PS od str. 139, uč. od str. 79. V pátek test na toto učivo.

 

22.2.2018
Ukončili jsme násobení a dělení celých čísel a pokračujeme čísly racionálními (záporná desetinná čísla a zlomky) - PS od str.135.

 

14.2.2018
Ukončili jsme sčítání a odčítání celých čísel a začali kapitolu o násobení a dělení celých čísel (PS str. 131).
 

30.1.2018
Začali jsme kapitolu Jednoduché počítání  s celými čísly (PS str. 119). Ve čtvrtek budeme psát jednoduchý test na absolutní hodnotu, opačná čísla a porovnávání a uspořádání celých čísel.

 

5.1.2018
V pátek 12.1. budeme psát kontrolní písemnou práci, ve které se vyskytne veškeré dosud probrané učivo o zlomcích (rozšiřování, krácení, porovnávání, smíšená čísla, sčítání, odčítání, násobení, dělení) + úloha na konstrukci trojúhelníku.

 

6.12.2017
Ukončili jsme učivo o sčítání a odčítání zlomků (PS str. 66 až 70, 72, uč str. 33 až 36).
Začali jsme Shodnost (PS str. 74).

 

29.11.2017
Pokračovali jsme ve sčítání a odčítání zlomků (PS str. 63 - 64). Zítra tuto kapitolu ukončíme a budeme pokračovat v počítání s racionálními čísly od str. 66 v prac. sešitě.

 


27.11.2017
Ukončili jsme porovnávání zlomků (PS str. 58 až 60, uč. str. 31 až 33).
Probíráme sčítání a odčítání zlomků (PS str. 61 až 65, uč. str. 33 až 36).

 

10.11.2017
Začali jsme zápis zlomku desetinným číslem (PS str. 54 až 56).
Ve čtvrtek 16.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí, ve které budou příklady z tohoto učiva:
- dělitelnost
- sčítání a odčítání velikostí úhlů (ve stupních a minutách)
- objem a povrch kvádru a krychle
- výpočet části celku dané zlomkem (např. kolik cm jsou tři pětiny z metru)
- krácení a rozšiřování zlomků
- zápis zlomku desetinným číslem
- konstrukce trojúhelníku + střední příčky, těžnice, výšky, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

 

3.11.2017
Začali jsme úvodní kapitolu ke zlomkům (PS od str. 46). Ve středu 8.11. bude test na rozšiřování a krácení zlomků (PS str. 49 až 52).

 

24.10.2017

Ukončili jsme opakování výpočtů povrchu a objemu kvádru a krychle. Dále pokračujeme učivem o trojúhelnících (v PS od str. 41), prosím, aby všichni měli v pořádku rýsovací potřeby.
 

11.10.2017
V pátek budeme psát test z učiva o úhlech (PS str. 26 - 28) a osové souměrnosti (PS str. 30 - 32).

12.9.2017
Ve čtvrtek budeme psát test z úvodní kapitoly opakování operací s desetinnými čísly a zlomky (PS str. 1 až 9).

26.9.2017
Dokončili jsme učivo o výrazech a jednoduchých rovnicích (PS str. 10 až 15), zítra bude z tohoto učiva test. Pokračujeme v opakování dělitelnosti (PS od str. 17).