Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 7.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Opakování trojúhelníku - výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná (PS str. 42 až 45)

5.11.2018
Rozšiřování a krácení zlomků, zlomek v základním tvaru, porovnávání zlomků - PS str. 49 až 53.
Učivo pro přípravu na kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí (termín 14.11.):
- dělitelnost
- velikost úhlu ve stupních a minutách, sčítání a odčítání velikostí úhlů
- objem a povrch kvádru a krychle
- jednotky délky, hmotnosti a času
- rozšiřování, krácení a porovnánvání zlomků
- konstrukce trojúhelníku + střední příčky, těžnice, výšky, kružnice vepsaná a opsaná