Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 7.A

Vyučující: Mgr. Kateřina Julínková

Doporučená četba na školní rok 2018/19

Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti

Petiška, Eduard: Příběhy, na které svítilo slunce

Olbracht, Ivan: Ze starých letopisů

Zamarovský, Vojtěch: Bohové a hrdinové antických bájí

Zamarovský, Vojtěch: Sedm divů světa

Ezop: Bajky

Cibula, Václav: Hrdinské legendy staré Francie

Shakespeare, William: Romeo a Julie (hra dle výběru)

Boccaccio, Giovanni: Dekameron

Jaromír John: Příběhy dona Quijota

Loukotková, Jarmila: Navzdory básník zpívá

Loukotková, Jarmila: Doma lidé umírají (Není římského lidu)

Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice

Mašínová, Leontina: Mladá léta Jana Amose

Komenský, Jan Ámos: cokoli z díla

 

Září

11. 9. úkol na příští týden: do sešitu vypsat všech sedm divů světa (těch původních) a zapsat si zemi, ve které je můžeme najít