Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 7.A

Vyučující: Kateřina Julínková

Seznam povinně volitelné četby 

Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti

Petiška, Eduard: Příběhy, na které svítilo slunce

Olbracht, Ivan: Ze starých letopisů

Zamarovský, Vojtěch: Bohové a hrdinové antických bájí

Zamarovský, Vojtěch: Sedm divů světa

Ezop: Bajky

Cibula, Václav: Hrdinské legendy staré Francie

Shakespeare, William: Romeo a Julie (hra dle výběru)

Boccaccio, Giovanni: Dekameron

Jaromír John: Příběhy dona Quijota

Loukotková, Jarmila: Navzdory básník zpívá

Loukotková, Jarmila: Doma lidé umírají (Není římského lidu)

Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice

Mašínová, Leontina: Mladá léta Jana Amose

Komenský, Jan Ámos: cokoli z díla

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÝM DENÍKŮM

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2018/2019 tři záznamy.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. 

LISTOPAD

Problémové úkoly na 20. 11. str. 70/3,4,5,6,7

Problémové úkoly ze středověku zadám po probrání příslušné kapitoly.