Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 7.A

Vyučující: Mgr. Šárka Konečná

ČERVEN

 • Barokní literatura
 • Klasicismus

KVĚTEN

 • Česká renesanční literatura
 • Česká barokní literatura

DUBEN

 • Světová renesanční literatura
 • Literatura období husitství
 • Česká renesanční literatura

BŘEZEN

 • Světová renesanční literatura

ÚNOR

 • Počátky literatury na našem území - dokončení, Literatura doby husitské, Světová renesance
 • Zadání referátů na druhé pololetí

LEDEN

 • 5. ledna 2018 je poslední termín na odevzdání 3 zápisů do čtenářského deníku za 1. pololetí.
 • Počátky literatury na našem území

PROSINEC

 • Středověká světová literatura
 • Počátky literatury na našem území

LISTOPAD

 • Bible, Antická literatura

ŘÍJEN

 • Nejstarší literatura - Mezopotámie (Epos o Gilgamešovi), Egypt (Kniha mrtvých, Povídka o Sinuhetovi), Bible, Indie (Rámajána)
 • Antická literatura - úvod

ZÁŘÍ

 • Úvod do předmětu
 • Informace ke čtenářským deníkům
 • Literární druhy a žánry

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÝM DENÍKŮM

Seznam četby pro 7. ročník ke stažení ZDE

Ve čtenářském deníku musí být za 1. a 2. pololetí školního roku 2017/2018 šest záznamů. Každý žák tedy přečte za jedno pololetí 3 knihy a za druhé pololetí také 3 knihy.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termíny jsou:

pátek 5. ledna 2018 (za první pololetí)

pátek 11. května 2018 (za druhé pololetí)

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že má žák pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí. Pokud tak student neučiní, dostává známku, kterou mu učitel pod čtenářský deník napsal poprvé.

POKUD ŽÁK NEODEVZDÁ ČTENÁŘSKÝ DENÍK V TERMÍNU, JE OHODNOCEN ZNÁMKOU 5. POKUD ŽÁK NEODEVZDÁ ČTENÁŘSKÝ DENÍK PODLE STANOVENÉ STRUKTURY, DOSTÁVÁ ROVNĚŽ ZA 5.

Záznam je možné napsat z audioknihy.

Vyjadřujeme se pouze k těm bodům osnovy, ke kterým máme co říct.

 • Př. Co bys na příběhu změnil? Nepiš odpověď: Neměnil bych nic.

Obsah knihy pište velmi stručně, rozepište se hlavně u dalších bodů osnovy.

Záznam čtenářského deníku píšeme vždy z celé knihy!! Pokud si vyberete například Staré řecké báje a pověsti, píšete, co vás zaujalo v jednotlivých bájích, a nepíšete obsah jen jedné z nich!!!

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ. Můžete podtrhávat důležité informace nebo volit různé barvy. Snažte se psát BEZ CHYB, nebo si nechte záznam zkontrolovat od rodičů.

Otázky nemusíte nutně přepisovat. Můžete si z internetu stáhnout šablonu čtenářského deníku, zapsat tam vaši knížku, vaše názory a pak donést do školy vytištěné. Přepisování je ale základ – vylepšíte si krasopis.

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.

Osnovu čtenářského deníku si můžete stáhnout ZDE.

Příklad vyplněného čtenářského deníku si můžete stáhnout ZDE.