Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 7.A

Vyučující: Kateřina Julínková

Seznam doporučené četby 

Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti

Petiška, Eduard: Příběhy, na které svítilo slunce

Olbracht, Ivan: Ze starých letopisů

Zamarovský, Vojtěch: Bohové a hrdinové antických bájí

Zamarovský, Vojtěch: Sedm divů světa

Ezop: Bajky

Cibula, Václav: Hrdinské legendy staré Francie

Shakespeare, William: Romeo a Julie (hra dle výběru)

Boccaccio, Giovanni: Dekameron

Jaromír John: Příběhy dona Quijota

Loukotková, Jarmila: Navzdory básník zpívá

Loukotková, Jarmila: Doma lidé umírají (Není římského lidu)

Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice

Mašínová, Leontina: Mladá léta Jana Amose

Komenský, Jan Ámos: cokoli z díla

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÝM DENÍKŮM

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2018/2019 tři záznamy.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. 

LEDEN

Referáty na 15. 1. 2019:  Galileo, Koperník, da Vinci (Theo+ Nikita), Shakespeare (Marie)

Referáty na 22. 1. 2019: Petrarca (Hela), Boccaccio (Matěj), Dante (Ivo), Villon (Eva), Rabelais (Honza), Cervantes (Linda)

PROSINEC

Problémové úkoly str. 71/ 8, 10, 12, 11  na úterý 11. 12. 

LISTOPAD

Problémové úkoly na 20. 11. str. 70/3,4,5,6,7

Problémové úkoly ze středověku zadám po probrání příslušné kapitoly.