Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 7.A

Vyučující: Mgr. Šárka Konečná

KVĚTEN

 • Česká renesanční literatura
 • Česká barokní literatura

DUBEN

 • Světová renesanční literatura
 • Literatura období husitství
 • Česká renesanční literatura

BŘEZEN

 • Světová renesanční literatura

SEZNAM REFERÁTŮ DO LITERATURY

Při tvorbě referátů se zaměřujeme na zajímavosti u daného autora či tématu. (Není potřeba zdůrazňovat, kdy se autor narodil nebo kde umřel)

Referáty se nečtou, ale prezentují se před třídou. Je vhodné si referát doma natrénovat. Sami si jej doma řekněte nahlas, abyste věděli, jak formulujete věty. Vezměte si s sebou do hodiny podklad, pár důležitých bodů, které vám pomůžou udržet posloupnost referátu.

Každý žák bude mít nachystanou prezentaci v PowerPointu/Wordu/PDF či obdobném programu. V prezentaci máte základní údaje a hlavně MNOHO obrázků.

POZOR na pravopisné chyby v prezentaci.

Na závěr je nutné uvést ZDROJE, ze kterých jste čerpali (uveďte alespoň 2).

 1. Barokní stavby v českých zemích                                     ŠIMON
 2. Naarden v Nizozemí                                                         RADIM
 3. Bedřich Briedel                                                                KATKA
 4. Adam Michna z Otradovic                                                 HUGO

ÚNOR

 • Počátky literatury na našem území - dokončení, Literatura doby husitské, Světová renesance
 • Zadání referátů na druhé pololetí

LEDEN

 • 5. ledna 2018 je poslední termín na odevzdání 3 zápisů do čtenářského deníku za 1. pololetí.
 • Počátky literatury na našem území

PROSINEC

 • Středověká světová literatura
 • Počátky literatury na našem území

LISTOPAD

 • Bible, Antická literatura

ŘÍJEN

 • Nejstarší literatura - Mezopotámie (Epos o Gilgamešovi), Egypt (Kniha mrtvých, Povídka o Sinuhetovi), Bible, Indie (Rámajána)
 • Antická literatura - úvod

ZÁŘÍ

 • Úvod do předmětu
 • Informace ke čtenářským deníkům
 • Literární druhy a žánry

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÝM DENÍKŮM

Seznam četby pro 7. ročník ke stažení ZDE

Ve čtenářském deníku musí být za 1. a 2. pololetí školního roku 2017/2018 šest záznamů. Každý žák tedy přečte za jedno pololetí 3 knihy a za druhé pololetí také 3 knihy.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termíny jsou:

pátek 5. ledna 2018 (za první pololetí)

pátek 11. května 2018 (za druhé pololetí)

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že má žák pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí. Pokud tak student neučiní, dostává známku, kterou mu učitel pod čtenářský deník napsal poprvé.

POKUD ŽÁK NEODEVZDÁ ČTENÁŘSKÝ DENÍK V TERMÍNU, JE OHODNOCEN ZNÁMKOU 5. POKUD ŽÁK NEODEVZDÁ ČTENÁŘSKÝ DENÍK PODLE STANOVENÉ STRUKTURY, DOSTÁVÁ ROVNĚŽ ZA 5.

Záznam je možné napsat z audioknihy.

Vyjadřujeme se pouze k těm bodům osnovy, ke kterým máme co říct.

 • Př. Co bys na příběhu změnil? Nepiš odpověď: Neměnil bych nic.

Obsah knihy pište velmi stručně, rozepište se hlavně u dalších bodů osnovy.

Záznam čtenářského deníku píšeme vždy z celé knihy!! Pokud si vyberete například Staré řecké báje a pověsti, píšete, co vás zaujalo v jednotlivých bájích, a nepíšete obsah jen jedné z nich!!!

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ. Můžete podtrhávat důležité informace nebo volit různé barvy. Snažte se psát BEZ CHYB, nebo si nechte záznam zkontrolovat od rodičů.

Otázky nemusíte nutně přepisovat. Můžete si z internetu stáhnout šablonu čtenářského deníku, zapsat tam vaši knížku, vaše názory a pak donést do školy vytištěné. Přepisování je ale základ – vylepšíte si krasopis.

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.

Osnovu čtenářského deníku si můžete stáhnout ZDE.

Příklad vyplněného čtenářského deníku si můžete stáhnout ZDE.