Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 7.A

Vyučující: Mgr. Kateřina Julínková

Červen

Vzhledem k pátečnímu programu sedmé třídy se test ze slovíček z francouzštiny překládá na pondělí a na Révision (7.lekci)  se překládá na středu. Kdo ve středu bude chybět domluví se se mnou na termínu v pondělí. 

Do 16. 6. každý z vás napíše za pomoci slovníku práci o sobě (rozsah A4). Představí sebe a rodinu, napíše, kde bydlí, jaká má zvířata, co nejraději jí apod.

V pátek 8.6. píšeme testík na slovíčka 7.lekce. V pondělí pak test na opakování 7.lekce. Samozřejmě tam bude tabulka nepravidelných sloves, osobní zájmena samostatná, stahování členu určitého s předložkami de a à a přídavná jména beau, nouveau, vieux.

Květen

Na pátek 11.5. zopakovat časování nepravidelných sloves: pouvoir, savoir, voir, vouloir, venir, lire, faire.

Na pondělí 14.5. slovíčka 6.lekce.

Ve středu 16.6. píšeme opakování 6.lekce, včetně přídavných jmen beau, nouveau, vieux.

 

Duben

Po víkendu píšeme testík na přídavná jména beau, nouveau, vieux.

Učte se slovíčka 6.lekce a opakujte nepravidelná slovesa. Vždy s nimi opakujte i příčestí minulá. Všichni už časujeme v přítomnosti, blízké budoucnosti i minulosti.

Únor

V pátek se píše oprava na nepravidelná slovesa, píše ji každý, kdo neměl test naprosto bez chyby. znovu připomínám, že slovesa prendre, comprendre a apprendre se časují naprosto stejně.

Nezapomeňte na páteční test z nepravidelných sloves: boire, écrire, lire, prendre, comprendre, apprendre

V pondělí test na slovíčka 4.lekce

Leden

8.1. dú uč. str.49/1  přivlastňovací zájmena

opakujte si slovíčka na jídlo

 

 

14.12.2017

Včera jsem opravila vaše testy z opakování třetí lekce, o kterých jste věděli a dokonce jsem vám řekla, co tam bude. Kromě Terky, která měla celý test bez jediné chybičky, si všichni napíšete test znovu. Teď již víte přesně, co tam bude. Výsledná známka na vysvědčení se bude podobat tomu, co v lednu na tento test dostanete. (počítejte také s tabulkou všech nepravidelných sloves, která jsme dosud probrali)

V pondělí 11. 12. si napíšeme opakovací test na třetí lekci. Budou tam hlavně cvičení za jednotlivými kapitolami.

 

6. 12. dneškem končí možnost psát v testu  slovíček (v případě nejistoty)foneticky. Po třech měsících francouzštiny už musíte vědět, jak se co píše, nebo si zafixujete špatnou podobu slova.

Slovíčka v pondělí budou prověřena i na větách z textů 3/ABCD.  Rozhodně se naučte jak se píše slovíčko barva a otázka jakou to má barvu.

 

30.11. přečetli jsme všechny čtyři texty 3. lekce, procvičujte čtení a naučte se slovíčka. Po neděli napíšeme testík na slovíčka.

Opakujte nepravidelná slovesa. V pátek 1. 12. test: avoir, aller, faire, etre, aller, savoir

 

22.11. Opakujte si názvy ročních období a měsíců. Nezapomínejte na slovíčka třetí lekce.  Z číslovek nebyl ústně zkoušen pouze Kuba, malý písemný testík na číslovky napíšeme v pátek. Opakujte si stále, co jsme se již naučili. Alespoň si procházejte sešit s gramatikou.

Po neděli píšeme test na číslovky (nemusíte je umět psát, pouze budete zapisovat číslice). Všichni také budou na číslice 1-100 zkoušeni ústně. Už i nedobrovolně.

Procvičujte čtení článků A,B třetí lekce a učte se slovíčka. Nezapomínejte opakovat nepravidelná slovesa.

Na pondělí máte domácí úkol, 33/3. Převodem jednotného čísla do množného se mění tvary členů, podstatných jmen i sloves. Srovnejte si ho s chybami z předešlého úkolu, 33/2.

8. 11. -učte se více slovíčka!!! Opakování 1.lekce ukázalo, že nejvíce chyb bylo z neznalosti slov. Slovíčka se musíte učit nazpaměť včetně členů u podstatných jmen.

učte se básničku na konci 2.lekce La semaine du pareseux

opakujte si číslice 1-20 (můžete také po desítkách 10-100)

v pondělí 6. 11. píšeme opakovací písemku na 1.lekci. Prolistujte si učebnici a zopakujte časování sloves 1.třídy a nepravidelných sloves.

František nezapomene na svůj úkol navíc.

Ve středu 18. 10. píšeme testík na slovíčka 2.lekce. Procvičujte koncovka sloves 1.třídy.

Ve středu 11.10. bude malý testík na slovesa aller, avoit a etre v kladu a záporu. Nezapomeňte se naučit dny v týdnu.

Slovíčka se učte průběžně, ať toho pak nemáte moc!

Procvičujte stále avoir etre a aller.

Na středu si nachystejte vzorové čtení článků lekce 1/ABCD.

Tento týden se učíme slovesa avoir a etre, je třeba si jejich časování doma opakovat!

Nezapomeňte se učit slovíčka 1.lekce.

V pátek 22. 9. píšeme test na tvary slovesa etre a avoir. Pamatujte, že u těchto sloves záleží na každém písmenku.

Procvičujte si čtení textů 1. lekce.

Domácí úkoly dělejte pečlivěji !!! Většinu opisujete z učebnice a i tam máte chyby !!!