Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 7.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Září

Opakování pravěku a starověku

Úvod do středověku

Raný středověk

První středověké státy

Franská říše

Učebnice str. 6-13

Pracovní sešit str. 2-5