Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Člověk a svět práce 7.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová a Bc. Dominik Pavlů