Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 7.A

Vyučující: Mgr. Šárka Konečná

19. 3. - 23. 3.

 • Po - domácí úkol - učebnice str. 66/ cvičení 1a)
 • Po - test na předložky, spojky, částice a citoslovce (Vyhledání těchto slovních druhů v textu, určení, zda jde o spojky souřadící nebo podřadící, doplnění vhodné spojky do věty, nahrazení citoslovce slovesem a naopak)
 • Synonyma, antonyma a homonyma
 • Slova jednoznačná, mnohoznačná (metafora, metonymie)
 • Út - poslední mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - referáty na renesanční literaturu

12. 3. - 16. 3.

 • Věcný a mluvnický význam slova
 • Synonyma, antonyma, homonyma
 • Slova jednoznačná a mnohoznačná
 • Út - test na předložky, spojky, částice, citoslovce (Vyhledání těchto slovních druhů v textu, určení, zda jde o spojky souřadící nebo podřadící, doplnění vhodné spojky do věty, nahrazení citoslovce slovesem a naopak)
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - referáty na renesanční literaturu
 • Pá - test na Počátky české literatury (Od Velké Moravy po Hradecký rukopis)

5. 3. - 9. 3.

 • Spojky, částice, citoslovce
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - třídní kolo recitační soutěže
 • Pá - referáty na renesanci
 • Pá - zkoušení z literatury (Počátky české literatury - životopis Karla IV.)

26. 2. - 2. 3.

 • Spojky, částice, citoslovce
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - zkoušení z literatury (od Velké Moravy až po literaturu doby Karlovy)

19. 2. - 23. 2.

 • Předložky
 • Spojky
 • Út - test na příslovce
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - zkoušení z literatury - Počátky české literatury (od Velké Moravy až po Alexandreidu)

12. 2. - 16. 2.

 • Příslovce - stupňování
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - test na činný a trpný rod + ústní zkoušení z literatury

29. 1. - 2. 2.

 • Činný a trpný rod
 • Út - mluvní cvičení
 • Líčení
 • St - diktát na velká písmena

22. - 26. 1.

 • Souhrnná cvičení
 • Práce s textem - ukázky testů k přijímacím zkouškám

15. 1. - 19. 1.

 • Po - pololetní písemná práce
 • Út - mluvní cvičení
 • Út - DÚ - slohová práce (popis Obrazu Josefa Lady Hajného sen)
 • St - diktát na velká písmena
 • Činný a trpný rod
 • Pá - zkoušení z literatury (středověká literatura a Velká Morava)

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (PONDĚLÍ 15. LEDNA 2018)

 • Písemku budeme psát 1. hodinu místo angličtiny, tu pak budeme mít 5. vyučovací hodinu.
 • Zájmena (zájmena přivlastňovací - moje, tvoje, svoje, její, jejich; zájmeno jenž)
 • Číslovky (druhy číslovek; skloňování dva, oba; psaní číslovek slovy, číslovky druhové a násobné; skloňování číslovek)
 • Slovesa (mluvnické kategorie u sloves, slovesa typu krýt, kupovat, ...; přítomné tvary sloves prosit, trpět, sázet; příčestí minulé sloves typu minout, tisknout, začít; slovesa typu péci a moci)
 • Velká písmena

8. 1. - 12.1.

 • Velká písmena
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Opakování na pololetní písemnou práci
 • Pá - zkoušení z literatury

3. 1. - 5. 1.

 • Velká písmena
 • Slovesa
 • Pá - test na středověkou literaturu
 • Pá - poslední termín pro odevzdání čtenářských deníků

18. 12. - 20. 12.

 • Slovesa
 • Út - mluvní cvičení
 • 5. ledna - poslední termín na čtenářský deník
 • 5. ledna - test na středověkou literaturu

11.12. - 15. 12.

 • Po - test na číslovky
 • Út - mluvní cvičení
 • Slovesa
 • St - diktát na skloňování přídavných jmen

4. 12. - 8. 12.

 • Číslovky - dokončení
 • Slovesa
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na skloňování podstatných a přídavných jmen
 • Pá - zkoušení z literatury
 • Po 11. 12. - test na číslovky

27. 11. - 1. 12.

 • Číslovky
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na skloňování přídavných jmen, podstatných jmen a na shodu přísudku s podmětem
 • Pá - test na antickou literaturu

20. 11. - 24. 11.

 • Út - mluvní cvičení
 • skloňování vztažných zájmen
 • St - test na zájmena
 • Pá - zkoušení (i začátek antické literatury)

13. 11. - 17. 11.

 • zájmena nás, váš
 • zájmena můj, tvůj svůj, její, jejich
 • skloňování vztažných zájmen
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na skloňování podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

6. 11. - 10. 11.

 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • Zájmena on, ona, ono, oni
 • Přivlastňovací zájmena
 • Pá - test z literatury (Mezopotámie, Egypt, Indie, Bible, Čína)

Čtvrtletní písemná práce z českého jazyka (ST 8. LISTOPADU)

 • mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • podstatná jména hromadná, pomnožná, látková
 • skloňování podstatných jmen
 • skloňování párových částí lidského těla
 • mluvnické kategorie u přídavných jmen
 • stupňování přídavných jmen
 • druhy zájmen
 • skloňování zájmen já, ty
 • sebou x s sebou

30. 10. - 3. 11. 2017

 • Zájmena
 • St - diktát na skloňování přídavných jmen
 • Pá - zkoušení z literatury

23. 10. - 27. 10. 

 • Přídavná jména
 • St - diktát na skloňování PřJ

16. 10. - 20. 10.

 • Po - za domácí úkol - učebnice str. 11/ cv. 2
 • Po - ti, kteří nepsali test na podstatná jména (Šimon, Kristýna K. Kuba O.) budou psát test v pondělí 6. hodinu
 • Přídavná jména
 • Út - donést dopsanou slohovou práci na téma: 1. Lesní dobrodružství, 2. Setkání se zvířetem, 3. Tenkrát jsem se opravdu bál
 • St - diktát na skloňování přídavných jmen

9.10. - 13.10.

 • Po - test na podstatná jména
 • Přídavná jména
 • St - diktát na skloňování podstatných jmen
 • Pá - zkoušení z literatury

2. 10. - 6. 10.

 • Po - DÚ učebnice s 8/ cv. 5
 • Skloňování párových částí lidského těla
 • St - diktát na skloňování podstatných jmen (stejné téma jako DÚ na pondělí)
 • Pá - antická literatura

25. 9. - 29. 9.

 • PoJ pomnožná, hromadná látková, Skloňování podstatných jmen, vzory podstatných jmen
 • St - diktát na vyjmenovaná slova

18. 9. - 22. 9.

 • Opakování 6. ročníku (Podstatná jména) - mluvnické kategorie; pomnožná, hromadná a látková, skloňování, vzory
 • St - diktát na vyjmenovaná slova, určování mluvnických kategorií u vybraných PoJ
 • Sloh - vypravování
 • Pá - literární druhy a žánry, nejstarší literatura

11. 9. - 15. 9.

 • St - diktát na vyjmenovaná slova
 • opakování z 6. ročníku - podstatná jména