Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 7.A

Vyučující: Kateřina Julínková

LEDEN

11.1. -opakujte si přes víkend na písemku, v pondělí se mě můžete ptát na konkrétní věci  (nezapomeňte ma částice a spojky)

16. 1. píšeme pololetní písemku. Bude tam opakování slovních druhů (vše co již známe o všech deseti slovních druzích, včetně druhů neohebných) a navíc pravopis velkých písmen(učebnice str. 6 -57). Pokud někdo potřebuje ještě něco dovysvětlit, může se na mě obrátit buď při hodině češtiny nebo o některé své volné hodině.

PROSINEC

4. 12. v úterý 11. 12 píšeme krátký testík na husitskou literaturu. Nezapomeňte na čtyři pražské artikuly. 

ZKOUŠÍM SPOJKY

LISTOPAD

ČEŠTINA

14. 11. - opakujte si příslovce a příslovečné spřežky, v pondělí oprava kontrolní práce

13. 11.

v úterý 20.11. zkouším českou středověkou literaturu  + referáty Jan Hus(Adam), Petr Chelčický (Theo)

v úterý 27. 11. píšeme test.

1.11. nezapomeňte na zítřek dopsat slohy (učitelé a škola) a přinést nějakou fotku obrazu (z kalendáře či katalogu)

26. 10. 

Co může být ve čtvrtletní kontrolní práci: vše, co jsme procvičovali první čtvrtletí. Tedy slovní druhy, podstatná jména (mluvnické kategorie, hromadná, pomnožná, koncovky podst.jmen, odchylné tvary označující části těla), přídavná jména (mluvnické kategorie,stupňování, pravopis příd.jmen), zájmena (druhy, správné tvary), číslovky (druhy, správné tvary), slovesa (mluvnické kategorie, slovesné třídy a vzory-vyjmenovat, slovesný rod). Samozřejmě nebude chybět nějaké pravopisné cvičení nebo doplňovačka.

 

Sloh- dopište text Učitelé a škola (rozsah A4). K odevzdání v pátek 2. 11.

24. 10.

Nezapomeňte na domácí úkol, ve kterém si procvičíte převody činného rodu na trpný a naopak. 33/5a)b) vždy tři věty.

23.10.

Domluvený termín kontrolní práce: pondělí 12. 11.

Český jazyk: učíme se slovesné třídy a vzory. v předchozích hodinách jsme dopordobna zopakovali vše o podstatných jménech, přídavných jménech, zájmenech a číslovkách. Vše se může objevit na kontrolní práci.

Sloh: na 2. 11. si doneste nějakou fotografii či obrázek uměleckého díla (obrazu). Budeme se učit jej popisovat.

Literatura: v úterý zkouším světovou středověkou literaturu. Budu se ptát i na pojmy z přečtených textů (zápis v sešitě literární seminář)