Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 7.A

Vyučující: Kateřina Julínková

BŘEZEN

V literatuře probíráme baroko.

V pondělí 18. 3.  probíráme předmět a předmětné věty. Kdykoliv čekejte testík na druhy přísudku.

13. 3. probrali jsme druhy podmětu a až umíte rozeznat vv podmětnou a vv přísudkovou. Nezapomeňte na DÚ na pracovním listu, udělat ze souvětí s vv přísudkovými jednoduché věty s přísudkem jmenným se sponou.

Máme probrány druhy přísudku a vedlejší větu přísudkovou. V nejbližší době očekávejte test na druhy přísudku. 

ÚNOR

26. 2. píšeme test z renesance

LEDEN

 

29. 1. v češtině tento týden opakujeme věty jednočlenné a dvojčlenné+větné ekvivalenty (uč. str.82 -86), význam slova, synonyma, antonyma, homonyma (uč.str.61 -70). Vzhledem k velkému počtu nemocných nebudeme  příští týden brát novou látku, budeme stále opakovat a procvičovat. Nezapomeňte si najít nebo znovu zhotovte tabulky větných členů. 

V literatuře jsme dobrali kapitolu renesance, příští týden doděláme ukázky. Po prázdninách bude opakování, ústní zkoušení a domluva na test. 

11.1. -opakujte si přes víkend na písemku, v pondělí se mě můžete ptát na konkrétní věci  (nezapomeňte ma částice a spojky)

16. 1. píšeme pololetní písemku. Bude tam opakování slovních druhů (vše co již známe o všech deseti slovních druzích, včetně druhů neohebných) a navíc pravopis velkých písmen(učebnice str. 6 -57). Pokud někdo potřebuje ještě něco dovysvětlit, může se na mě obrátit buď při hodině češtiny nebo o některé své volné hodině.

PROSINEC

4. 12. v úterý 11. 12 píšeme krátký testík na husitskou literaturu. Nezapomeňte na čtyři pražské artikuly. 

ZKOUŠÍM SPOJKY

LISTOPAD

ČEŠTINA

14. 11. - opakujte si příslovce a příslovečné spřežky, v pondělí oprava kontrolní práce

13. 11.

v úterý 20.11. zkouším českou středověkou literaturu  + referáty Jan Hus(Adam), Petr Chelčický (Theo)

v úterý 27. 11. píšeme test.

1.11. nezapomeňte na zítřek dopsat slohy (učitelé a škola) a přinést nějakou fotku obrazu (z kalendáře či katalogu)

26. 10. 

Co může být ve čtvrtletní kontrolní práci: vše, co jsme procvičovali první čtvrtletí. Tedy slovní druhy, podstatná jména (mluvnické kategorie, hromadná, pomnožná, koncovky podst.jmen, odchylné tvary označující části těla), přídavná jména (mluvnické kategorie,stupňování, pravopis příd.jmen), zájmena (druhy, správné tvary), číslovky (druhy, správné tvary), slovesa (mluvnické kategorie, slovesné třídy a vzory-vyjmenovat, slovesný rod). Samozřejmě nebude chybět nějaké pravopisné cvičení nebo doplňovačka.

 

Sloh- dopište text Učitelé a škola (rozsah A4). K odevzdání v pátek 2. 11.

24. 10.

Nezapomeňte na domácí úkol, ve kterém si procvičíte převody činného rodu na trpný a naopak. 33/5a)b) vždy tři věty.

23.10.

Domluvený termín kontrolní práce: pondělí 12. 11.

Český jazyk: učíme se slovesné třídy a vzory. v předchozích hodinách jsme dopordobna zopakovali vše o podstatných jménech, přídavných jménech, zájmenech a číslovkách. Vše se může objevit na kontrolní práci.

Sloh: na 2. 11. si doneste nějakou fotografii či obrázek uměleckého díla (obrazu). Budeme se učit jej popisovat.

Literatura: v úterý zkouším světovou středověkou literaturu. Budu se ptát i na pojmy z přečtených textů (zápis v sešitě literární seminář)