Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 7.A

Vyučující: Mgr. Šárka Konečná

Seznam četby na školní rok 2018/2019 naleznete na tomto odkazu.

11. 6. - 15. 6.

 • Příprava na závěrečnou písemnou práci
 • Út - závěrečná písemná práce
 • Druhy vedlejších vět
 • Klasicismus

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (ÚTERÝ 12. ČERVNA 2018)

 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • Druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, rozkazovací, tázací (zjišťovací a doplňovací), přací…)
 • Druhy podmětu
 • Druhy přísudků
 • Předmět
 • Příslovečné určení
 • Přívlastek (shodný, neshodný, postupně rozvíjející, několikanásobný)
 • Doplněk
 • Vedlejší věty

4. 6. - 8. 6.

 • Po - domácí úkol na větné členy. Kdo ztratil, může si stáhnout zde.
 • Vedlejší věty
 • St - diktát plus rozbor věty na větné členy
 • Pá - test na barokní literaturu

PREZENTACI K BAROKNÍ LITERATUŘE NAJDETE NA TOMTO ODKAZU: http://leteckaposta.cz/789197645

28. 5. - 1. 6.

 • Po - test na větné členy
 • přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný
 • doplněk
 • vedlejší věty
 • Út - Životopis
  • Všichni žáci mají ve slohovém sešitě strukturu životopisu. Ze sešitu si životopis přepíšou do textového editoru (Word, OpenOffice) a pošlou na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

POVINNÉ POLOŽKY ŽIVOTOPISU:

 • fotografie
 • 1 vysoká škola (můžete mít napsanou tu, kterou jsme si psali ve škole)
 • střední škola (vyberete jinou, než kterou jsme si psali ve škole)
 • prázdnou strukturu životopisu můžete stáhnout zde.
 • POZOR NA ÚPRAVU ŽIVOTOPISU, BUDE SOUČÁSTÍ ZNÁMKY!!!!!!

21. 5. - 25. 5.

 • DÚ - pracovní list, který jste dostali v úterý v hodině tělocviku - dokončit 2. cvičení na větné členy
 • Předmět, příslovečné určení, přívlastek
 • St - Shrnující diktát
 • Pá - zkoušení z literatury (husitství, česká renesance, začátek baroka)
 • Po 28. 5. 2018 - test na větné členy

14. 5. - 18. 5.

 • Po - Místo zeměpisu je hodina českého jazyka. Za domácí úkol pracovní list na PŘEDMĚT, hledejte předmět ve větách (do věty č. 10 včetně). Pracovní list ke stažení zde.
 • Druhy přísudku, druhy podmětu
 • Předmět
 • Příslovečné určení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - malý test na druhy přísudků (jmenný se sponou, jmenný beze spony, citoslovečný, slovesný jednoduchý, slovesný složený) a na podmět (vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný)
 • Pá - zkoušení z literatury

7. 5. - 11. 5.

 • Pá - odevzdat Čtenářský deník (3 přečtené knihy).
 • Pá - test na českou renesanční literaturu
 • Po - DÚ - pracovní list PŘEDMĚT - hledejte předměty ve větách (do věty č. 10 včetně)

30. 4. - 4. 5.

 • Po - Kdo stihne a kdo chce, přinese v pondělí slohovou práci na téma Charakteristika mého spolužáka nebo Charakteristika mé osoby. Úplně poslední termín pro odevzdání této práce je STŘEDA 2. KVĚTNA 2018.
 • St - test na druhy přísudků (vyjmenovat způsobová, fázová slovesa, přísudky jmenné se sponou) umět u každého druhu přísudku příkladovou větu.
 • Druhy podmětu - vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
 • Pá - zkoušení z literatury (světová renesance, husitství)
 • Pracujte na čtenářských denících. Termín odevzdání se blíží (11. květen)!

23. 4. - 27. 4.

 • Druhy přísudků
 • Podmět vyjádřený, nevyjádřený a všeobecný
 • Út - test na věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty + druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, rozkazovací, tázací - doplňovací a zjišťovací, přací)
 • St - diktát - souhrnná cvičení na velká písmena, shodu přísudku s podmětem, skloňování podstatných, přídavných jmen
 • Pá - test na husitskou literaturu
 • Pracujte na čtenářských denících. Termín odevzdání se blíží (11. květen)!

16. 4. - 20. 4.

 • Druhy přísudků
 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • St - ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
 • PÁ - test na světovou renesanci
 • Pracujte na čtenářských denících. Termín odevzdání se blíží (11. květen)!

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - STŘEDA 18. DUBNA 2018

 • činný a trpný rod sloves
 • neohebné slovní druhy (příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce)
 • velká písmena
 • slovo, sousloví
 • věcný a mluvnický význam slova
 • synonyma, antonyma, homonyma
 • slova jednoznačná a mnohoznačná
 • metafora x metonymie

9. 4. - 13. 4.

 • PONDĚLÍ DÚ - pracovní list na věty oznamovací, rozkazovací, přací, tázací. Stáhnout si ho můžete zde.
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • Druhy vět podle postoje mluvčího (věty oznamovací, rozkazovací, přací, tázací zjišťovací a doplňovací)
 • St - diktát na velká písmena, shodu přísudku s podmětem, skloňování podstatných, přídavných jmen
 • Pá - zkoušení na celou renesanční literaturu
 • Pá - referáty do literatury
 • Pracujte na čtenářských denících. Termín odevzdání se blíží (11. květen)!

2. 4. - 6. 4.

 • Pracujte na čtenářských denících. Termín odevzdání se blíží (11. květen)!
 • Út - Hodina slohu. DOKONČETE PROSÍM VŠICHNI TEXTY O ROBOTU HONZOVI.
 • St - Domácí úkol na středu si stáhněte zde.
 • St - test: Slovo, sousloví, věcný a mluvnický výynam slova, synonyma, antonyma, homonyma, slovo jednoznačné a mnohoznačné (metafora, metonymie)
 • Věty podle postoje mluvčího (věty oznamovací, rozkazovací, přací, tázací zjišťovací a doplňovací)
 • Pá - zkoušení z literatury (Počátky české literatury, úvod do renesance, italská renesance, Francois Villon)
 • Pá - referáty: Aneta, Kristýna K., Terka, Tom K.

26. 3. - 30. 3.

 • Po - domácí úkol (učebnice strana 69/cvičení 11)
 • Út - mluvní cvičení
 • Út - budeme mít hodinu mluvnice
 • Po velikonočních prázdninách budeme psát test na: slovo, věcný a mluvnický význam, sousloví, synonyma, antonyma, homonyma, slova jednoznačná, mnohoznačná, metafora, metonymie

19. 3. - 23. 3.

 • Po - domácí úkol - učebnice str. 66/ cvičení 1a)
 • Po - test na předložky, spojky, částice a citoslovce (Vyhledání těchto slovních druhů v textu, určení, zda jde o spojky souřadící nebo podřadící, doplnění vhodné spojky do věty, nahrazení citoslovce slovesem a naopak)
 • Synonyma, antonyma a homonyma
 • Slova jednoznačná, mnohoznačná (metafora, metonymie)
 • Út - poslední mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - referáty na renesanční literaturu

12. 3. - 16. 3.

 • Věcný a mluvnický význam slova
 • Synonyma, antonyma, homonyma
 • Slova jednoznačná a mnohoznačná
 • Út - test na předložky, spojky, částice, citoslovce (Vyhledání těchto slovních druhů v textu, určení, zda jde o spojky souřadící nebo podřadící, doplnění vhodné spojky do věty, nahrazení citoslovce slovesem a naopak)
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - referáty na renesanční literaturu
 • Pá - test na Počátky české literatury (Od Velké Moravy po Hradecký rukopis)

5. 3. - 9. 3.

 • Spojky, částice, citoslovce
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - třídní kolo recitační soutěže
 • Pá - referáty na renesanci
 • Pá - zkoušení z literatury (Počátky české literatury - životopis Karla IV.)

26. 2. - 2. 3.

 • Spojky, částice, citoslovce
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - zkoušení z literatury (od Velké Moravy až po literaturu doby Karlovy)

19. 2. - 23. 2.

 • Předložky
 • Spojky
 • Út - test na příslovce
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - zkoušení z literatury - Počátky české literatury (od Velké Moravy až po Alexandreidu)

12. 2. - 16. 2.

 • Příslovce - stupňování
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Pá - test na činný a trpný rod + ústní zkoušení z literatury

29. 1. - 2. 2.

 • Činný a trpný rod
 • Út - mluvní cvičení
 • Líčení
 • St - diktát na velká písmena

22. - 26. 1.

 • Souhrnná cvičení
 • Práce s textem - ukázky testů k přijímacím zkouškám

15. 1. - 19. 1.

 • Po - pololetní písemná práce
 • Út - mluvní cvičení
 • Út - DÚ - slohová práce (popis Obrazu Josefa Lady Hajného sen)
 • St - diktát na velká písmena
 • Činný a trpný rod
 • Pá - zkoušení z literatury (středověká literatura a Velká Morava)

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (PONDĚLÍ 15. LEDNA 2018)

 • Písemku budeme psát 1. hodinu místo angličtiny, tu pak budeme mít 5. vyučovací hodinu.
 • Zájmena (zájmena přivlastňovací - moje, tvoje, svoje, její, jejich; zájmeno jenž)
 • Číslovky (druhy číslovek; skloňování dva, oba; psaní číslovek slovy, číslovky druhové a násobné; skloňování číslovek)
 • Slovesa (mluvnické kategorie u sloves, slovesa typu krýt, kupovat, ...; přítomné tvary sloves prosit, trpět, sázet; příčestí minulé sloves typu minout, tisknout, začít; slovesa typu péci a moci)
 • Velká písmena

8. 1. - 12.1.

 • Velká písmena
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na velká písmena
 • Opakování na pololetní písemnou práci
 • Pá - zkoušení z literatury

3. 1. - 5. 1.

 • Velká písmena
 • Slovesa
 • Pá - test na středověkou literaturu
 • Pá - poslední termín pro odevzdání čtenářských deníků

18. 12. - 20. 12.

 • Slovesa
 • Út - mluvní cvičení
 • 5. ledna - poslední termín na čtenářský deník
 • 5. ledna - test na středověkou literaturu

11.12. - 15. 12.

 • Po - test na číslovky
 • Út - mluvní cvičení
 • Slovesa
 • St - diktát na skloňování přídavných jmen

4. 12. - 8. 12.

 • Číslovky - dokončení
 • Slovesa
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na skloňování podstatných a přídavných jmen
 • Pá - zkoušení z literatury
 • Po 11. 12. - test na číslovky

27. 11. - 1. 12.

 • Číslovky
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na skloňování přídavných jmen, podstatných jmen a na shodu přísudku s podmětem
 • Pá - test na antickou literaturu

20. 11. - 24. 11.

 • Út - mluvní cvičení
 • skloňování vztažných zájmen
 • St - test na zájmena
 • Pá - zkoušení (i začátek antické literatury)

13. 11. - 17. 11.

 • zájmena nás, váš
 • zájmena můj, tvůj svůj, její, jejich
 • skloňování vztažných zájmen
 • Út - mluvní cvičení
 • St - diktát na skloňování podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

6. 11. - 10. 11.

 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • Zájmena on, ona, ono, oni
 • Přivlastňovací zájmena
 • Pá - test z literatury (Mezopotámie, Egypt, Indie, Bible, Čína)

Čtvrtletní písemná práce z českého jazyka (ST 8. LISTOPADU)

 • mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • podstatná jména hromadná, pomnožná, látková
 • skloňování podstatných jmen
 • skloňování párových částí lidského těla
 • mluvnické kategorie u přídavných jmen
 • stupňování přídavných jmen
 • druhy zájmen
 • skloňování zájmen já, ty
 • sebou x s sebou

30. 10. - 3. 11. 2017

 • Zájmena
 • St - diktát na skloňování přídavných jmen
 • Pá - zkoušení z literatury

23. 10. - 27. 10. 

 • Přídavná jména
 • St - diktát na skloňování PřJ

16. 10. - 20. 10.

 • Po - za domácí úkol - učebnice str. 11/ cv. 2
 • Po - ti, kteří nepsali test na podstatná jména (Šimon, Kristýna K. Kuba O.) budou psát test v pondělí 6. hodinu
 • Přídavná jména
 • Út - donést dopsanou slohovou práci na téma: 1. Lesní dobrodružství, 2. Setkání se zvířetem, 3. Tenkrát jsem se opravdu bál
 • St - diktát na skloňování přídavných jmen

9.10. - 13.10.

 • Po - test na podstatná jména
 • Přídavná jména
 • St - diktát na skloňování podstatných jmen
 • Pá - zkoušení z literatury

2. 10. - 6. 10.

 • Po - DÚ učebnice s 8/ cv. 5
 • Skloňování párových částí lidského těla
 • St - diktát na skloňování podstatných jmen (stejné téma jako DÚ na pondělí)
 • Pá - antická literatura

25. 9. - 29. 9.

 • PoJ pomnožná, hromadná látková, Skloňování podstatných jmen, vzory podstatných jmen
 • St - diktát na vyjmenovaná slova

18. 9. - 22. 9.

 • Opakování 6. ročníku (Podstatná jména) - mluvnické kategorie; pomnožná, hromadná a látková, skloňování, vzory
 • St - diktát na vyjmenovaná slova, určování mluvnických kategorií u vybraných PoJ
 • Sloh - vypravování
 • Pá - literární druhy a žánry, nejstarší literatura

11. 9. - 15. 9.

 • St - diktát na vyjmenovaná slova
 • opakování z 6. ročníku - podstatná jména