Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anglický jazyk 7.A

Vyučující: Mgr. Irena Vaníčková

12.-16.11.  The future -will

                  referáty :  PO  12.11.  Julie a ve ČT  15.11. Ivo

5.-9.11.

Souhrnné opakování na KPP

referáty PO Filip

              ČT Mánička

 

2 přítomné časy - Present Simple

                            - Present Continuous

like, enjoy... +  -ing

Past Simple - pravidelná slovesa

                     - nepravidelná slovesa (včetně slovesa "to be")

porozumění poslechu nebo textu (uč. s.8 My new home, s.14 -3 dialogues, quiz Halloween)

 

31.10. a 1.11  téma Halloween

                       opakování učiva

 22.-26.10.  procvičování Past Simple - ve čtvrtek   25.10. testík (tvoření vět) - viz dú z tohoto týdne

                   čtení a poslech s porozuměním

                   referáty : PO Eva

                                  ČT  Theo

 S dalšími referáty pokračujeme až v týdnu od 5.11. (Mánička, Filip).