Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anglický jazyk 7.A

Vyučující: Mgr. Irena Vaníčková

3.-7.9.  úvodní hodina, organizace výuky pro nový šk.rok

            Opakování přítomných časů -Present Simple

  10.-14.9.  Opakování Present  Continuous

                rozdílné užití obou časů (viz zápis v sešitě)

                slovíčka  WB 78/B -v pondělí test 

17.-21.9.  Present Tenses -užití obou přítomných časů             

                 zadání tématu referátů na toto pololetí