Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 6.A

Vyučující: Mgr. Denisa Třešňáková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát hned v hodině následující.

TESTY - 12.11. Ryby + poznávačka (10 zástupců)

Září - Strunatci

        - Pláštěnci, bezlebeční

        - Obratlovci, kruhoústí

Říjen - Paryby

          - Ryby - charakteristika

          - Poznávání ryb

Listopad - Ryby - opakování

               - Obojživelnící - charakteristika

               - Ocasatí a bezocasí obojživelnící

               - Poznávání obojživelníků